JUDr. Petr Studený

Soudní překladatel a tlumočník německého jazyka

JUDr. Petr Studený

petr.studeny@volny.cz

www.petr-studeny.cz

+420 721 820 377

 • soudní překladatel (s razítkem)
 • tlumočník německého jazyka

Poskytuji komplexní překladatelské a tlumočnické služby:

 • soudně ověřené překlady všeho druhu pro firmy i jednotlivce z/do jazyka německého
 • odborné překlady (právnické, ekonomické a technické překlady)
 • tlumočnické služby s úředním ověřením i bez úředního ověření

Cena překladů činí 350,- Kč za 1 normostranu včetně úředního ověření.

Cena za tlumočení činí 750,- Kč za každou započatou hodinu (včetně úředního ověření).

 • krátké termíny dodání: 90 % překladů do dalšího pracovního dne
 • výhodná poloha: kancelář v centru v Praze 2
 • příznivé ceny: není účtována žádná agenturní provize jako u překladatelských agentur
 • mnohaleté zkušenosti: praxe 30 let jako tlumočník a překladatel

Soudní překlady pro jednotlivce

 • osobní doklady (rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy)
 • maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, certifikace, osvědčení
 • řidičské průkazy, vysvědčení o absolvování kurzů
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • plné moci, policejní protokoly, podpisové vzory
 • závěti, notářské zápisy, rozsudky o rozvodu, všechna podání k soudu
 • všechny druhy smluv (nájemní, o obstarání věci, o dílo apod.)

Tlumočení

 • notářské zápisy, valné hromady, soudní jednání, dědická řízení
 • jednání na úřadech všeho druhu

Recenze

Komerční prezentace