AKTUALIZACE: 14. 4. 2021

Německo je na českém semaforu aktuálně označeno červenou barvou. Česká republika je zařazena v Německu na seznam zemí s vysokým výskytem viru (Hochinzidenzgebiet). Co to znamená pro cestování z/do Německa?

Tento článek se týká opatření pro osoby, které:

 • dlouhodobě pracují nebo žijí v Německu a potřebují cestovat do ČR,
 • žijí v ČR a potřebují cestovat do Německa.

Pokud pracujete v Německu jako pendler – dojíždíte do ČR alespoň 1× týdně – najdete aktuální informace v tomto článku. Přečtěte si také, jaká omezení omezení platí pro každodenní život v Německu.

Podmínky pro vstup do Německa

Česká republika je s platností od 28. března 2021 přeřazena ze skupiny zemí s rozšířenou mutací viru na seznam zemí s vysokým výskytem onemocnění (Hochinzidenzgebiet). Tento seznam pravidelně aktualizuje Institut Roberta Kocha na svých webových stránkách.

V zásadě platí, že do Německa stále není možné volně cestovat. Stálé kontroly na hranicích byly s účinností od 15. dubna 2021 zrušeny, ale i nadále platí přísné podmínky pro vstup do Německa a probíhají namátkové kontroly ve vnitrozemí.

Při příjezdu z vysoce rizikové země (resp. při pobytu v posledních 10 dnech), jste povinni:

 • se před příjezdem do Německa zaregistrovat na adrese www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci,
 • prokázat se negativním testem ne starším než 48 hodin (počítá se lhůta od doby odběru),
 • ihned po příjezdu se odebrat do domácí karantény na 10 dní.

Výjimky z povinné elektronické registrace

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin

Výjimky z povinnosti testu

 • osoby, které vysoce rizikovou zemí pouze bez zastávky projely
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí
 • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě závažného důvodu
 • děti mladš 6 let

Negativní výsledek testu musíte mít potvrzen na formuláři v němčině či angličtině pro předložení hraniční kontrole či hygienické stanici. Pro antigenní testy můžete použít tento vzor: Dvojjazyčný česko-anglický formulář Ministerstva zdravotnictví ČR s potvrzením odběrového místa o absolvování testu. Je důležité, abyste u sebe měli originál potvrzení, jeho kopii nemusí spolková policie uznat.

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud nemáte typické příznaky infekce Covid-19, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

V případě, že cestujete z České republiky do Německa hromadnou dopravou (např. vlak, autobus, letadlo), musíte splňovat podmínky, které po vás bude přepravce vyžadovat.

Výjimky z povinné karantény

Výjimky z karantény si určuje každá spolková země sama – někdy je možné karanténu ukončit po 5 dnech, pokud předložíte další negativní test na SARS-CoV-2. Ten může být proveden nejdříve 5. den po příjezdu do Německa.

V Sasku a Bavorsku je karanténa stanovena na 10 dní a lze ji zkrátit po 5 dnech negativním testem. Podívejte se na výjimky z karantény v Bavorsku a Sasku.

POZOR: Pro vstup do Německa platí výjimky pouze v odůvodněných případech. Tím nejsou turistické cesty ani cesty za nákupy.

Výjimky z karantény v Bavorsku

 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí
 • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření) (mezinárodní doprava)
 • osoby, které se v Německu zdrží méně než 72 hodin, nebo pobývaly méně než 72 hodin v rizikové oblasti
  • a které přijíždějí na návštěvu příbuzných prvního, nebo druhého stupně, nebo životního partnera, nebo z důvodu střídavé péče
  • nebo jejichž činnost je naléhavě potřebná a nezbytná pro udržení zdravotnických služeb jako péče a ošetřování tělesně postižených a toto je potvrzeno zaměstnavatelem
 • pendleři (z důvodu zaměstnání, studia, vyučení apod.), kteří alespoň jednou týdně překračují hranici do místa stálého bydliště, přičemž nutnost dojíždění musí být potvrzena zaměstnavatelem
 • osoby, které přijíždějí na více než třítýdenní zaměstnání, přičemž zaměstnavatel zajistí podmínky odpovídající karanténě
 • osoby, které podstupují naléhavé lékařské ošetření
 • osoby, které z nutných a bezodkladných důvodů přijíždějí na pracovní cestu do pěti dní trvání (nutnost cesty musí být potvrzena zaměstnavatelem, zákazníkem, nebo školou)
 • osoby, které jsou pozvány k účasti na sportovních akcích příslušným německým sportovním svazem

Výjimky z karantény v Sasku

Z povinnosti karantény jsou vyjmuty osoby dle aktuální saské karanténní vyhlášky (např. příbuzní I. stupně po dobu max. 72 hodin, nezbytné neturistické cesty nepřesahující 12 hodin, služební cesty nepřesahující 72 hodin a další). Důvod vyjmutí z karantény je třeba doložit, tedy např. při služební cestě smlouvou, e-mailovou komunikací atd.)

Doporučuje se, abyste možnosti výjimek pro vaše cesty konzultovali písemně s příslušnou saskou krajskou hygienickou stanicí (např. v Drážďanech je to Gesundheitsamt Dresden).

POZOR: Od 28. 1. 2021 nejsou z povinnosti testování ani karantény vyňaty osoby, jež Covid-19 v minulosti prodělaly, ani osoby, které absolvovaly očkování.

Výjimka z karantény se vztahuje na pendlery (viz článek Pendleři a koronavirus).

Podmínky pro vstup do České republiky z Německa

Podmínky vstupu na území ČR a případnou karanténu upravuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví z 3. února 2021. To rozděluje země podle míry nákazy do 4 kategorií.

Česká republika přijala nové ochranné opatření pro vstup na své území ze zahraničí. Opatření se vztahuje jak na české občany, tak jejich rodinné příslušníky, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Německa.

Pro hodnocení epidemiologické situace v jednotlivých zemích se používá barevné označení, které rozlišuje rizikovost země. Existují čtyři kategorie: zelená, oranžová, červená a tmavě červená.

 • Zelená: Cestující z těchto zemí mohou v nezbytných situacích přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 • Oranžová: Cestující z těchto zemí musí vyplnit příjezdový formulář. Při příjezdu do ČR se musí prokázat negativním testem (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý). Kromě toho musí tyto osoby do 10 dnů po vstupu do ČR nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní roušku všude mimo domov.
 • Červená: Cestující z těchto zemí musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a prokázat se negativním testem (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý). Po příjezdu musí navíc nejpozději do 5. dne absolvovat PCR test – do jeho předložení zůstávají v samoizolaci. Vztahuje se na ně rovněž povinnost do 10 dnů po vstupu do ČR nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní roušku všude mimo domov.
 • Tmavě červená: Osoby cestující z tmavě červených zemí musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a prokázat se negativním testem (PCR max. 72 hodin starý). Po příjezdu zůstávají v samoizolaci, nejdříve po pěti dnech mohou absolvovat další PCR test. Prvních 10 dní mají povinnost nosit respirátor FFP2 (důrazně doporučen) nebo zdravotní roušku všude mimo domov.

Německo je od 5. 2. 2021 červené

To znamená, že před vstupem do ČR z Německa musíte:

 • vyplnit příjezdový formulář (prijezdovyformular.cz) a na vyžádání předložit doklad o vyplnění formuláře,
 • disponovat písemným potvrzením o negativním testu (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý) a na vyžádání ho předložit,
 • nejpozději do 5 dnů od vstupu na území České republiky absolvovat PCR test (do výsledku testu zůstáváte v samoizolaci) a výsledek neprodleně předložit elektronicky příslušné krajské hygienické stanici,
 • všude mimo domov musíte 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní (jednorázovou) roušku.

Výjimka z tohoto opatření platí pro:

 • tranzit do ČR kratší než 12 hodin,
 • cesty do ČR z naléhavých důvodů (např. zdravotních, úředních či pracovních), pokud nestrávíte v ČR déle než 12 hodin,
 • osoby mladší 5 let,
 • přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici ze sousedního státu aj.

Podrobné informace najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Žijete v Německu a chcete do ČR za rodinou na návštěvu?

Pokud jste v Německu registrováni k pobytu, můžete překročit hranici do ČR a opět zpět do Německa, ale musíte počítat s testy na obou stranách. Jak by vypadala taková situace v praxi?

Příjezd do ČR

 1. vyplnit příjezdový formulář (prijezdovyformular.cz) a na vyžádání předložit doklad o vyplnění formuláře
 2. disponovat písemným potvrzením o negativním testu (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý) a na vyžádání ho předložit
 3. nejpozději do 5 dnů od vstupu na území České republiky absolvovat PCR test (do výsledku testu zůstáváte v samoizolaci) a výsledek neprodleně předložit elektronicky příslušné krajské hygienické stanici
 4. všude mimo domov musíte 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní (jednorázovou) roušku

Návrat do Německa

 1. před příjezdem do Německa vyplnit formulář www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci
 2. prokázat se negativním testem ne starším než 48 hodin, počítá se lhůta od doby odběru (příp. si zjistěte svoji spolkovou zemi)
 3. předložit na vyžádání potvrzení o pobytu v Německu (Meldebescheinigung)
 4. ihned po příjezdu se odebrat do domácí karantény na 10 dní (někdy je možnost zkrácení po 5 dnech při novém negativním testu – zjistěte si nařízení pro svoji spolkovou zemi)

Některé spolkové země mají výjimky pro návštěvy příbuzných I. stupně v České republice, pokud nepřesáhnou 72 hodin (to platí např. v Sasku a Bavorsku).

Jestliže musíte karanténu podstoupit, samozřejmě vám ji nikdo neproplatí, protože jste do rizikové země odjeli za soukromým účelem.

Newsletter jakdonemecka.cz