fbpx

Od 16. listopadu 2020 je Německo na českém semaforu červené. Česká republika je s platností od 25. září zařazena v Německu na seznam rizikových zemí. Co to znamená pro cestování z/do Německa?

Tento článek se týká opatření pro osoby, které:

 • dlouhodobě pracují nebo žijí v Německu a potřebují cestovat do ČR,
 • žijí v ČR a potřebují cestovat do Německa.

Pokud pracujete v Německu jako pendler – dojíždíte do ČR alespoň 1× týdně – najdete aktuální informace v tomto článku. Přečtěte si také, jaká omezení omezení platí pro každodenní život v Německu.

Podmínky pro vstup do Německa

Česká republika je s platností od 25. září zařazena v Německu na seznam rizikových zemí. Tento seznam pravidelně aktualizuje Institut Roberta Kocha na svých webových stránkách.

Omezení pro příjezd do Německa z rizikových zemí si každá spolková země určuje sama. Víceméně se řídí pravidly doporučenými vládou, která se 14. října upravila. Od počátku listopadu tak platí nová karanténní opatření.

Při příjezdu z rizikové země (resp. při pobytu v rizikové zemi v posledních 10 dnech), jste po příjezdu do Německa povinni:

 • se před příjezdem do Německa zaregistrovat na adrese www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci,
 • ihned po příjezdu se odebrat do domácí karantény na 10 dní.

Výjimky z karantény si určuje každá spolková země – většinou je možné kranténu ukončit po 5 dnech, pokud předložíte negativní test na SARS-CoV-2. Ten může být proveden nejdříve 5. den po příjezdu do Německa. Dále se výjimka vztahuje na osoby, které Německem pouze projíždí, tzn. že Německo ihned opustí (tranzit).

POZOR: Nově již není možné se karanténě vyhnout při předložení negativního testu. Je možné ji pouze zkrátit na 5 dnů.

Bavorsko: Karanténní opatření

Povinnou 10denní karanténu nemusíte nastoupit, například pokud:

 • jste v rizikové oblasti pobývali v rámci přeshraničního styku méně než 24 hodin nebo jste do Německa přicestovali na méně než 24 hodin,
 • přejíždíte hranice jako pendler (ale pozor na povinnost předkládat každý týden test),
 • do Německa přijíždíte na nezbytnou dobu z nutných a neodložitelných pracovních nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů sociálních (např. sdílená péče, návštěva životního partnera, naléhavé zdravotní ošetření),
 • karanténu je možné ukončit po 5 dnech, pokud předložíte negativní test na SARS-CoV-2, který byl proveden nejdříve pátý den po vstupu do Německa.

Více informací najdete v příslušném nařízení.

Sasko: Karanténní opatření

Povinnou 10denní karanténu nemusíte nastoupit, například pokud:

 • jste v rizikové oblasti pobývali v rámci přeshraničního styku méně než 24 hodin nebo jste do Německa přicestovali na méně než 24 hodin,
 • přejíždíte hranice jako pendler,
 • do Německa přijíždíte na nezbytnou dobu z nutných a neodložitelných pracovních nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů sociálních (např. sdílená péče, návštěva životního partnera, naléhavé zdravotní ošetření),
 • karanténu je možné ukončit po 5 dnech, pokud předložíte negativní test na SARS-CoV-2, který byl proveden nejdříve pátý den po vstupu do Německa.

POZOR: Při vstupu do Saska jste stále povinni nahlásit se na příslušný Gesundheitsamt, o online formuláři se v nařízení nic nepíše. Kompletní nařízení o karanténě najdete zde.

Uvádím konkrétní opatření pro Bavorsko a Sasko, protože se týkají největšího množství Čechů. Pokud cestujete do jiné spolkové země, nezapomeňte si zjistit příslušná nařízení.

Všeobecné informace týkající se karantény a testů na koronavirus najdete na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví.

Podmínky pro vstup do České republiky

Od 21. října 2020 platí v ČR omezení volného pohybu osob. Do země je tak nutné přicestovat pouze v nezbytně nutných případech (a to i ze zelených zemí):

 • cesta do zaměstnání či výkonu podnikatelské činnosti (včetně pendlerů),
 • cesta k lékaři,
 • nezbytné cesty za rodinou aj.

Není možné přicestovat za účelem turistiky nebo kvůli návštěvě přátel.

Německo je od 16. 11. 2020 riziková země

Česká republika přijala nové ochranné opatření pro vstup na své území ze zahraničí. Opatření se vztahuje jak na české občany, tak na cizince přijíždějící do ČR, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Německa. Pro hodnocení epidemiologické situace v jednotlivých zemích EU se používá semafor, který rozlišuje rizikovost země podle barev – zelená, oranžová, červená.

 • Zelená: Cestující z těchto zemí mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 • Oranžová: Cestující z těchto zemí mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, které do ČR přijíždějí za prací či studiem. Vztahuje se pouze na cizince.
 • Červená: Cestující z těchto zemí musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Německo je s platností od 16. listopadu 2020 vyhodnoceno jako červená země.

To znamená, že před vstupem do ČR z Německa musíte vyplnit příjezdový formulář (prijezdovyformular.cz) a nejpozději do 7 dnů od vstupu na území České republiky předložit krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu NEBO předložit bezprostředně po příjezdu test z jiné země EU, který není starší než 72 hodin. Pokud nepředložíte test (nebo bude pozitivní), nařídí vám krajská hygienická stanice povinnou karanténu.

Výjimka z tohoto opatření platí pro:

 • tranzit do ČR kratší než 12 hodin,
 • cesty do ČR z naléhavých důvodů (zdravotních, rodinných, pracovních, obchodních), pokud nestrávíte v ČR déle než 12 hodin,
 • osoby mladší 5 let,
 • přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici ze sousedního státu aj.

Kompletní znění ochranného opatření proti šíření koronaviru najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Newsletter Jak do Německa