fbpx

AKTUALIZACE: 18. 3. 2021

Podmínky vstupu na území ČR a případnou karanténu upravuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví z 3. února 2021. Německo je na českém semaforu aktuálně označeno červenou barvou. Česká republika je s platností od 14. února zařazena v Německu na seznam zemí s výskytem mutací. Co to znamená pro cestování z/do Německa?

Tento článek se týká opatření pro osoby, které:

 • dlouhodobě pracují nebo žijí v Německu a potřebují cestovat do ČR,
 • žijí v ČR a potřebují cestovat do Německa.

Pokud pracujete v Německu jako pendler – dojíždíte do ČR alespoň 1× týdně – najdete aktuální informace v tomto článku. Přečtěte si také, jaká omezení omezení platí pro každodenní život v Německu.

Podmínky pro vstup do Německa

Česká republika je s platností od 14. února 2021 zařazena v Německu na seznam zemí s výskytem mutací (Virusvarianten-Gebiete). Tento seznam pravidelně aktualizuje Institut Roberta Kocha na svých webových stránkách.

V zásadě platí, že do Německa mohou vstoupit přes hranici pouze občané SRN a osoby, které zde mají přihlášený pobyt. Na hranicích jsou zavedeny stálé kontroly.

Při příjezdu ze země s výskytem mutací (resp. při pobytu v posledních 10 dnech), jste povinni:

 • se před příjezdem do Německa zaregistrovat na adrese www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci,
 • prokázat se negativním testem ne starším než 48 hodin (počítá se lhůta od doby odběru) – pozor v Sasku je to 24 hodin,
 • při hraniční kontrole předložit na vyžádání potvrzení o pobytu v Německu (Meldebescheinigung),
 • ihned po příjezdu se odebrat do domácí karantény na 14 dní.

Výjimky z karantény si určuje každá spolková země sama – někdy je možné karanténu ukončit po 5 dnech, pokud předložíte další negativní test na SARS-CoV-2. Ten může být proveden nejdříve 5. den po příjezdu do Německa. V Sasku a Bavorsku je karanténa stanovena na 14 dní a nelze ji žádným způsobem zkrátit.

POZOR: Od 28. 1. 2021 nejsou z povinnosti testování ani karantény vyňaty osoby, jež Covid-19 v minulosti prodělaly, ani osoby, které absolvovaly očkování.

Výjimka z karantény se vztahuje na systémově relevantní pendlery (viz článek Pendleři a koronavirus).

Tranzit přes Německo pouze v humanitárních důvodech

Tranzit přes území Německa není povolen, pouze s výjimkou humanitárních důvodů:

 • příbuzenské osoby 1. stupně při úmrtí,
 • při narození vlastního dítěte,
 • příbuzenské osoby 1. či 2. stupně osoby, která oprávněně vyžaduje péči, v situaci, kdy došlo k náhlému výpadku možnosti péče,
 • z důvodu nutného lékařského ošetření
 • jednotlivé výjimky v zájmu zachování zdraví a života

I tyto osoby musí být registrovány a disponovat negativním testem, který nebude starší než 48 hodin (příp. dle nařízení spolkové země). Výše uvedené humanitární důvody musí věrohodně doložit.

Není možné přes Německo tranzitovat do práce do jiné země EU nebo jet na dovolenou. Zákaz se vztahuje jak na organizovanou, tak individuální přepravu.

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem.

Všeobecné informace týkající se karantény a testů na koronavirus najdete na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví.

Podmínky pro vstup do České republiky z Německa

Podmínky vstupu na území ČR a případnou karanténu upravuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví z 3. února 2021. To rozděluje země podle míry nákazy do 4 kategorií.

Česká republika přijala nové ochranné opatření pro vstup na své území ze zahraničí. Opatření se vztahuje jak na české občany, tak na cizince přijíždějící do ČR, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Německa.

Od 30. ledna 2021 platí zákaz vstupu cizinců na české území z jiných než nezbytných důvodů. Mezi nezbytně nutné případy patří například cesta k lékaři nebo cesta do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti.

Pro hodnocení epidemiologické situace v jednotlivých zemích se používá barevné označení, které rozlišuje rizikovost země. Existují čtyři kategorie: zelená, oranžová, červená a tmavě červená.

 • Zelená: Cestující z těchto zemí mohou v nezbytných situacích přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 • Oranžová: Cestující z těchto zemí musí vyplnit příjezdový formulář. Při příjezdu do ČR se musí prokázat negativním testem (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý). Kromě toho musí tyto osoby do 10 dnů po vstupu do ČR nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní roušku všude mimo domov.
 • Červená: Cestující z těchto zemí musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a prokázat se negativním testem (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý). Po příjezdu musí navíc nejpozději do 5. dne absolvovat PCR test – do jeho předložení zůstávají v samoizolaci. Vztahuje se na ně rovněž povinnost do 10 dnů po vstupu do ČR nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní roušku všude mimo domov.
 • Tmavě červená: Osoby cestující z tmavě červených zemí musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a prokázat se negativním testem (PCR max. 72 hodin starý). Po příjezdu zůstávají v samoizolaci, nejdříve po pěti dnech mohou absolvovat další PCR test. Prvních 10 dní mají povinnost nosit respirátor FFP2 (důrazně doporučen) nebo zdravotní roušku všude mimo domov.

Německo je od 5. 2. 2021 červené

To znamená, že před vstupem do ČR z Německa musíte:

 • vyplnit příjezdový formulář (prijezdovyformular.cz) a na vyžádání předložit doklad o vyplnění formuláře,
 • disponovat písemným potvrzením o negativním teste (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý) a na vyžádání ho předložit,
 • nejpozději do 5 dnů od vstupu na území České republiky absolvovat PCR test (do výsledku testu zůstáváte v samoizolaci) a výsledek neprodleně předložit elektronicky příslušné krajské hygienické stanici,
 • všude mimo domov musíte 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní (jednorázovou) roušku.

Výjimka z tohoto opatření platí pro:

 • tranzit do ČR kratší než 12 hodin,
 • cesty do ČR z naléhavých důvodů (např. zdravotních, úředních či pracovních), pokud nestrávíte v ČR déle než 12 hodin,
 • osoby mladší 5 let,
 • přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici ze sousedního státu aj.

Podrobné informace najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Žijete v Německu a chcete do ČR za rodinou na návštěvu?

Pokud jste v Německu registrováni k pobytu, můžete překročit hranici do ČR a opět zpět do Německa, ale musíte počítat s karanténou a testy na obou stranách. Jak by vypadala taková situace v praxi?

Příjezd do ČR

 1. vyplnit příjezdový formulář (prijezdovyformular.cz) a na vyžádání předložit doklad o vyplnění formuláře
 2. disponovat písemným potvrzením o negativním testu (antigenní max. 24 hodin starý, nebo PCR max. 72 hodin starý) a na vyžádání ho předložit
 3. nejpozději do 5 dnů od vstupu na území České republiky absolvovat PCR test (do výsledku testu zůstáváte v samoizolaci) a výsledek neprodleně předložit elektronicky příslušné krajské hygienické stanici
 4. všude mimo domov musíte 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 nebo zdravotní (jednorázovou) roušku

Návrat do Německa

 1. před příjezdem do Německa vyplnit formulář www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci
 2. prokázat se negativním testem ne starším než 48 hodin, počítá se lhůta od doby odběru (příp. si zjistěte svoji spolkovou zemi)
 3. při hraniční kontrole předložit na vyžádání potvrzení o pobytu v Německu (Meldebescheinigung)
 4. ihned po příjezdu se odebrat do domácí karantény na 14 dní (někdy je možnost zkrácení po 5 dnech při novém negativním testu, v Sasku a Bavorsku je to 14 dní bez možnosti zkrácení – zjistěte si nařízení pro svoji spolkovou zemi)

Tuto karanténu vám samozřejmě neproplatí jako nemocenskou, protože jste do rizikové země odjeli soukromě.

NOVINKA v Sasku: Od 18. 3. 2021 se návštěva rodiny prvního stupně v ČR obejde při návratu do Německa bez karantény, pokud předložíte negativní test za každý den v ČR. Více informací na webu coronavirus.sachsen.de.

Newsletter jakdonemecka.cz