AKTUALIZACE 14. 04. 2021

Od 15. dubna 2021 končí stálé kontroly na hranicích s Německem. To ale neznamená, že se všechna opatření ruší. I nadále smí občané České republiky cestovat do Německa pouze v odůvodněných případech, s testem a vyplněným formulářem Einreisemeldung. Podívejte se na aktuální platná opatření pro pendlery pracující v Německu (tzn. jezdíte zpět do ČR alespoň 1× týdně).

Pokud v Německu dlouhodobě pracujete nebo žijete a potřebujete cestovat do ČR, příp. přijíždíte z ČR do Německa (ne v režimu pendlera), najdete informaci pro pohyb přes hranice v tomto článku. Přečtěte si také, jaká aktuálně platí omezení v Německu.

Upozornění: S ohledem na rychlé změny v nařízeních nemohu zaručit, že uvedené informace jsou vždy aktuální.

Aktuálně platná opatření pro pendlery pracující v Německu

Kontroly na hraničních přechodech byly zrušeny s platností od 15. 4. 2021. I nadále probíhají namátkové kontroly ve vnitrozemí.

Česká republika je s platností od 28. března 2021 přeřazena ze skupiny zemí s rozšířenou mutací viru na seznam zemí s vysokým rizikem onemocnění (Hochinzidenzgebiet). Tento seznam pravidelně aktualizuje Institut Roberta Kocha na svých webových stránkách.

Omezení pro příjezd do Německa z rizikových zemí si každá spolková země určuje sama. Víceméně se řídí pravidly doporučenými spolkovou vládou. Oproti předchozím velmi přísným opatřením došlo k rozvolnění pravidel.

POZOR: Od 28. 1. 2021 nejsou z povinnosti testování ani karantény vyňaty osoby, jež Covid-19 v minulosti prodělaly, ani osoby, které absolvovaly očkování.

Pendleři do Bavorska

Pokud dojíždíte do Bavorska jako pendleři, máte povinnost:

  • se před příjezdem do Německa zaregistrovat na adrese www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci,
  • prokázat se negativním testem (PCR nebo antigenním) ne starším než 48 hodin (počítá se lhůta od doby odběru).

Pendleři do Saska

Pokud dojíždíte do Saska jako pendleři, máte povinnost:

  • se před příjezdem do Německa zaregistrovat na adrese www.einreiseanmeldung.de a mít při vstupu do země doklad o registraci,
  • prokázat se negativním testem (PCR nebo antigenním) ne starším než 48 hodin (počítá se lhůta od doby odběru).

Pendleři mají povinnost elektronické registrace 1× týdně. Nemáte-li možnost vyplnit registraci online, vytiskněte si a vyplňte ručně tento formulář.

Negativní výsledek testu musíte předložit na formuláři v němčině či angličtině pro předložení hraniční kontrole či hygienické stanici. Pro antigenní testy můžete použít tento vzor: Dvojjazyčný česko-anglický formulář Ministerstva zdravotnictví ČR s potvrzením odběrového místa o absolvování testu. Je důležité, abyste u sebe měli originál potvrzení, jeho kopii nemusí spolková policie uznat.

Pendleři musí mít při vstupu do Německa test ne starší než 48 hodin. Při pobytu v Německu již nemusíte test opakovat – to znamená, že pokud pendlujete do Německa jednou týdně, bude vám stačit test pouze při vstupu. Každodenní pendleři se musí testovat každých 48 hodin.

Více informací najdete na webu Generálního konzulátu v Drážďanech a Generálního konzulátu v Mnichově.

Uvádím konkrétní opatření pro Bavorsko a Sasko, protože se týkají největšího množství Čechů. Pokud jezdíte jako pendler do jiné spolkové země, nezapomeňte si zjistit příslušná nařízení.

Všeobecné informace týkající se karantény a testů na koronavirus najdete na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví.

CESTOVÁNÍ Z/DO NĚMECKA BĚHEM PANDEMIE KORONAVIRU

Seznam odběrových míst pro testy na Covid-19

Zde najdete seznam odběrových míst pro testy na koronavirus v ČR a Německu.

Aktuální informace sledujte na webu Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Newsletter jakdonemecka.cz