Chystáte se pracovat jako živnostník nebo s. r. o. na stavbě v Německu? Pak byste měli pojmy jako Steuernummer a Freistellung určitě znát. Jejich vyřízení vám pomůže ušetřit nemalé peníze na dani. Podívejte se, o co vlastně jde.

Pokud v Německu podnikáte v oblasti stavebnictví, zřejmě jste se setkali s pojmy jako Bauabzugsteuer (srážková daň) nebo Freistellung (osvobození od srážkové daně). Odběratel stavebních prací (podnikatel nebo právnická osoba) je ze zákona povinen ze všech faktur, které mu vystavíte, srazit srážkovou daň ve výši 15 % (z částky vč. DPH). To znamená, že ve finále vám odběratel uhradí pouze 82,15 %. Vy ale máte možnost požádat o osvobození od srážkové daně ve stavebnictví – tzv. Freistellung. Prvním krokem pro žádost o Freistellung je vyřízení Steuernummer.

Co je to Steuernummer

Steuernummer je unikátní identifikátor, který přiděluje správce daně podnikatelům, resp. právnickým osobám (OSVČ, s. r. o.). Toto daňové číslo získá subjekt při registraci u finančního úřadu. Bude se jím identifikovat ve všech administrativních procesech v rámci vystavování faktur a jiných daňových dokladů, vůči finančnímu orgánu při přiznávání či placení daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, místních daní apod.

Pro získání Steuernummer mají čeští podnikatelé k dispozici finanční úřad Chemnitz.

Co potřebuji k žádosti a jak dlouho trvá její vyřízení?

Pro získání daňového čísla v Německu musíte zaregistrovat svoji živnost nebo s. r. o. na finančním úřadu v České republice. K prokázání této skutečnosti slouží formulář s názvem Potvrzení o daňové rezidenci.

Mezi další přílohy k žádosti patří živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, případně jiné přílohy v závislosti na druhu vašeho podnikání a typu registrace.

Německý daňový úřad Chemnitz přiděluje daňové číslo zpravidla v průměrné lhůtě 30 až 60 dnů od podání žádosti.

Jak vyřídit Freistellung – osvobození od srážkové daně v Německu?

Freistellung, celým názvem Freistellungbescheinigung, potřebujete v případě, že nechcete za stavební práce provedené v Německu přicházet o 17,85 % z fakturované částky. Jde o takzvané osvobození od srážkové daně. V případě, že od této daně osvobozeni nejste, má váš odběratel zákonnou povinnost srazit z každé faktury 17,85 % z celkové částky vč. DPH.

Freistellungsbescheinigung vydává finanční úřad v Německu na základě vaší žádosti. Podmínkou je prokázat, že není důvod obávat se nesplnění zákonných povinností z vaší strany. Zároveň byste v Německu měli mít zástupce, který má právo přijímat poštu z německého finančního úřadu.

Vrácení srážkové daně v Německu

Dobrou zprávou je, že pokud jste dosud Freistellung neměli, stále existuje možnost získat zaplacené daně zpět. O vrácení srážkové daně z Německa můžete požádat po skončení kalendářního roku, ve kterém byla daň zaplacena, pokud vám nevznikla stálá provozovna na území Německa. Žádost bude následně zpracována v průměru od 2 do 6 měsíců.

V případě, že podnikáte v Německu a chcete mít všechny náležitosti vyřízené správně, obraťte se na nás. Kromě zpracování daňového přiznání vám pomůžeme se získáním chybějících dokumentů, či s vyřízením dětských přídavků.

Newsletter jakdonemecka.cz