V každé zemi dochází během roku k úpravám v legislativě. Německo není výjimkou. Jaké změny nastaly
a čeho se týkají?

Hlavní legislativní změny souvisejí s:

  1. minimální mzdou,
  2. termínem podání daňového přiznání,
  3. 520-Euro-Minijobem,
  4. přídavky na děti (Kindergeld),
  5. nezdanitelným minimem na děti (Kinderfreibetrag).

Minimální mzda

Minimální mzda se v Německu upravuje, resp. zvyšuje jednou ročně. V roce 2022 výjimečně došlo k její zvýšení až ve třech fázích. V první fáze byla minimální hodinová mzda stanovena na 9,82 €. Platná byla
v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Druhá fáze přinesla její zvýšení na 10,45 €, přičemž platila od
1. 7. 2022 do 30. 9. 2022. V poslední fáze byla minimální hodinová mzda opět upravena, a to na 12 €,
která při plném pracovním úvazku (168 hodin) činí minimální měsíční mzdu 2 016 €. Úprava proběhla
1. 10. 2022 a výše minimální mzdy zatím stále platí i v roce 2023.

Termín podání daňového přiznání v roce 2023

31. červenec je obvyklým termínem pro podání daňového přiznání. V posledních letech se však z důvodu pandemie koronaviru termín posouvá. Čtvrtý zákon o Corona Tax Assistance upravuje termíny pro podání daňového přiznání za rok 2022 následovně

  • podání bez daňového poradce: do 2. 10. 2023,
  • podání s daňovým poradcem: do 31. 7. 2024.
Dobrovolné daňové přiznání za rok 2022 lze podat do 31. 12. 2026.

Získejte slevu 5 € na zpracování daňového přiznání se slevovým kupónem JAKDONEMECKA5.

520-Euro-Minijob

Minijob je jednou z forem částečného úvazku. Jeho hlavní předností je skutečnost, že se z něho neodvádí pojistné na sociální zabezpečení. Ke konci roku 2022 došlo k zvýšení Minijobu na 520 € z původních 450 €. Podstatou tohoto úvazku je nepřesáhnout vydělanou částku 520 €. Výjimka existuje jen při nepravidelném překročení, kdy však roční příjem nesmí přesáhnout částku 6 240 € (520 € × 12 = 6 240 €).

Přídavky na děti (Kindergeld)

I přídavky na děti přinesly v roce 2023 velkou změnu. Předchozí léta se výše přídavků odvíjela od počtu dětí.
V roce 2022 byla měsíční částka pro první a druhé dítě ve výši 219 €. Částka pro třetí dítě byla 225 €
a pro čtvrté dítě 250 €. V roce 2023 už není výše přídavků daná podle počtu dětí, ale je jednotně stanovena na 250 € měsíčně na každé dítě.

Přídavky na děti lze získat 6 měsíců zpětně.

Nezdanitelné minimum na děti (Kinderfreibetrag)

Nezdanitelné minimum je daňová úleva na dítě/děti, která snižuje daňovou povinnost. Jinak řečeno, jde
o částku osvobozenou od placení daně. V roce 2023 je výše nezdanitelného minima 8 952 € na jedno dítě
pro oba rodiče. Částka zahrnuje:

  • příspěvek na výchovu, vzdělávání a opatrování ve výši 2 928 €,
  • existenční minimum dítěte ve výši 6 024 €.

Potřebujete pomoci s podáním daňového přiznání, s vybavením dětských přídavků, či se získáním chybějících dokumentů?

Newsletter jakdonemecka.cz