Se začátkem nového roku vstupují již tradičně v platnost nové zákony a nařízení. Co vám přinese rok 2021 v Německu? Jednoznačně více peněz!

Zvýší se minimální mzda

Zákonná minimální mzda se od 1. ledna 2021 zvyšuje na 9,50 €/hod. Dosud byla 9,35 €/hod. Do budoucna se plánuje zvyšování hodinové minimální mzdy v šestiměsíčních intervalech – na 9,60 €, 9,82 € a od 1. července 2022 na 10,45 €. Mezi rokem 2020 a 2022 tak stoupne minimální mzda o téměř 12 %.

Zvyšuje se také minimální mzda pro zaměstnance personálních agentur a sjednocuje se pro západní i východní Německo. Od 1. dubna 2021 bude hodinová sazba 10,45 €. Zvyšují se také další odvětvové minimální mzdy, které se řídí kolektivní smlouvou, například pro pokrývače nebo kominíky.

PLATY V NĚMECKU – SROVNÁNÍ DLE PROFESÍ: O KOLIK BEROU NĚMCI VÍC?

Zrušení solidární daně pro většinu poplatníků

Solidární daň (Solidaritätszuschlag), kterou platí pracující v zemích bývalého západního Německa, se od 1. ledna 2021 pro cca 90 % poplatníků ruší. Pracující s měsíčním příjmem pod 6200 € již od nového roku nebudou solidární daň platit.

Solidární daň byla zavedena na podporu obnovení zemí východního Německa. Její výše činí 5,5 % z daně z příjmu.

VÝPOČET ČISTÉ MZDY V NĚMECKU

Kindergeld se navyšuje o 15 €

Od 1. ledna se zvyšuje Kindergeld o 15 € na každé dítě. Na první a druhé dítě dostanou rodiče 219 € měsíčně, na třetí dítě 225 € a na čtvrté a další dítě 250 €. Zvyšuje se také sleva na dani na děti. Nezdanitelná část příjmu pro manželský pár, který společně vychovává jedno dítě, stoupne na 8388 €.

KINDERGELD – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Zvýšení nezdanitelného příjmu

Daně z příjmu fyzických osob klesnou – a nejen pro osoby s dětmi. Výše příjmu pro svobodné a bezdětné, ze kterého neodvádí žádné daně, se zvyšuje na 9744 € ročně. Letos to bylo 9408 €.

DPH se vrací zpět na původní hodnotu

Německá vláda snížila na půl roku daň z přidané hodnoty kvůli pandemii koronaviru. Od 1. ledna 2021 se vrací na původní hodnotu – tedy základní sazbu 19 % a sníženou sazbu (na potraviny a další zboží každodenní potřeby) ve výši 7 %.

Zvyšuje se příspěvek na dojíždění

Od 1. ledna 2021 vzroste výše příspěvku na dopravu do práce. Příspěvek na dopravu v Německu kompenzuje cestovní náklady mezi domovem a pracovištěm. Poskytuje se formou snížení daňového základu, náklady na dopravu do práce si započítáte do tzv. Werbungskosten. Od roku 2021 se příspěvek na dopravu navyšuje od 21. kilometru na 35 centů. Do 20 kilometrů zůstává na 30 centech.

Pro zaměstnance s příjmy nižšími, než je nezdanitelná část příjmu, tudíž si nemohou snížit daňový základ, se nově zavádí příspěvek na mobilitu. Ten činí od 21. kilometru 4,9 centů za kilometr.

Digitální neschopenka

Od 1. ledna budou lékaři vystavovat neschopenky v digitální podobě a zasílat je přímo zdravotním pojišťovnám. Pacienti už tak nemusí předkládat neschopenku své pojišťovně – ale pozor, i nadále ji musí předložit zaměstnavateli. Od roku 2022 by ale i data pro zaměstnavatele měla být přístupná digitálně.

Každý zákonně pojištěný pacient má také od nového roku nárok na vystavení elektronické karty pacienta – elektronische Patientenakte (ePA). Do souboru se ukládají veškeré údaje o pacientovi, jako jsou nálezy, diagnózy, léčebné plány, očkování a další. Vydání elektronické karty je dobrovolné. Všechny údaje budou na jednom místě a mělo by se tak zamezit například zdvojování vyšetření.

Zákaz jednorázových plastů

Od 3. července 2021 se v Německu nesmí prodávat žádné výrobky z jednorázových plastů – například plastové příbory a nádobí, obaly na potraviny apod. Tímto zákonem zavedlo Německo nařízení Evropské unie, které zakazuje plasty na jedno použití ve všech členských státech.

Další změny najdete na DHZ.

Newsletter jakdonemecka.cz