Aktualizováno

Hledáte někoho, kdo vám pomůže s žádostí o Kindergeld? To není nutné, vyřízení Kindergeld v Německu není nic složitého a zvládnete to sami! Většina formulářů je ke stažení i v češtině.

Kindergeld je oblíbený přídavek na děti v Německu, na který mají nárok i Češi pracující v Německu. V následujícím přehledu vám přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Co je to Kindergeld?

Kindergeld není sociální dávkou, ačkoliv si to řada lidí myslí. Jedná se o přídavky na děti vyplácené z rodinných fondů (Familienkasse). Na Kindergeld má dítě nárok od narození, ale je potřeba podat si o něj písemnou žádost. Přídavek na dítě mohou získat i pendleři, kteří v Německu pracují, ale bydliště mají v České republice.

Kindergeld není závislý na výši příjmů.

Kindergeld 2020 – jaká je aktuální výše?

Naposledy se Kindergeld navyšoval 1. července 2019, tentokrát o 10 euro na 204 € na první a druhé dítě. Další navýšení je plánováno na 1. ledna 2021.

od 1. 7. 2019od 1. 1. 2021
1. a 2. dítě204 €219 €
3. dítě210 €225 €
od 4. dítěte235 €250 €

Celkovou výši příspěvku na všechny děti si snadno dopočítáte:

 • na 1 dítě: 204 €
 • na 2 děti: 408 €
 • na 3 děti: 618 €
 • na 4 děti: 853 €
 • na 5 dětí: 1088 €

Do jakého věku dítěte vzniká nárok na Kindergeld?

Všechny děti do 18 let

Do 18 let mají na Kindergeld nárok všechny děti. Příspěvek je vyplácen od narození dítěte, první dávku dostanete za měsíc, ve kterém dítě přišlo na svět.

Nezaměstnané děti do 21 let

Pokud je dítě evidované na úřadu práce (Bundesagentur für Arbeit) nebo na Jobcenter, má nárok na Kindergeld až do dovršení 21 let. Zároveň si může přivydělat Minijobem až 450 € měsíčně. Podmínkou je, že se dítě každé tři měsíce hlásí na úřadu práce jako nezaměstnaný/á.

Student do 25 let

Jestliže dítě studuje, má nárok na vyplácení Kindergeld i po dovršení plnoletosti. Nejdéle může příspěvek pobírat do 25 let. Familienkasse uznává formy vzdělání, které dítě soustavně připravují na výkon budoucího povolání. Musí se jednat o denní studium na všeobecných, nástavbových nebo podnikových školách, na vysoké škole nebo univerzitě.

Nárok na příspěvek na dítě v Německu vzniká také pro studenty, kteří čekají na nástup do školy apod. Podrobnosti k těmto případům najdete na stránkách kindergeld.org.

Kindergeld je příspěvek, který je určen pro dítě. Proto v případě, že např. student již nežije s rodiči ve společné domácnosti, ti na něj stále pobírají Kindergeld, ale nevyplácí mu ho, případně mu dlouhodobě neplatí výživné, nebo jen velmi málo, může si dítě požádat o odklon příspěvku (Abzweigung). Díky tomu může být vyplácen Kindergeld přímo dítěti.

Dítě starší než 25 let

Na Kindergeld mají nárok děti starší 25 let pouze v případě, že se jedná o postižené dítě, které se není z důvodu tělesného, psychického nebo duševního postižení schopno samo živit. Postižení dítěte musí nastat před dosažením 25 let. V tomto případě je nutné zohlednit i další dávky pobírané na péči o dítě. Bližší informace k tomuto případu najdete na kindergeld.org.

Kdo si může zažádat o Kindergeld v Německu? Mají nárok i pendleři?

O Kindergeld si může žádat rodič nebo zákonný zástupce (adoptivní rodič, nevlastní rodič, prarodič nebo pěstoun), který žije ve společné domácnosti s dítětem a který:

 • je přihlášený k pobytu v Německu,
 • má bydliště v jiné zemi, ale je v Německu registrován jako plátce daně bez omezení.

Podmínkou pro nárok na přídavky na dítě je identifikace německým daňovým číslem – Steuer ID. To získáte automaticky po přihlášení k pobytu v Německu. Jako pendler si o něj musíte zažádat.

Do žádosti se vyplňuje i Steuer ID dětí, pokud bydlí v Německu. Děti žijící v ČR nepotřebují Steuer ID, místo něj vyplňte rodné číslo.

Žádost o Kindergeld podává vždy jen jeden z rodičů.

Kdo může žádat o Kindergeld po rozvodu?

Po rozvodu může žádat o Kindergeld pouze ten rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti. V případě neúplných rodin je častý případ, že otec pracuje v Německu a matka žije v Česku s dítětem. V tom případě může matka žádat o Kindergeld u německé Familienkasse. Otec sice v Německu pracuje, ale na Kindergeld nemá nárok, protože s dítětem nežije ve společné domácnosti.

Není možné, aby si o Kindergeld žádal rodič, který v Německu pracuje, ale s dítětem nežije ve společné domácnosti.

Pokud po rozvodu dítě žije v ČR v domácnosti s matkou a jejím novým partnerem, který pracuje jako pendler v Německu, není možné na něj pobírat Kindergeld. To by bylo možné pouze v případě sňatku matky s novým partnerem. Z toho vyplývá, že nárok vzniká také na nevlastní (vyženěné/vyvdané) děti, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti.

Kdy mohu požádat o dávky na Kindergeld?

V případě narození dítěte v Německu vzniká nárok na Kindergeld ihned od prvního měsíce, ve kterém dítě přišlo na svět.

Pokud se do Německa stěhujete, vzniká nárok od přihlášení k pobytu.

Jestliže začínáte pracovat v Německu jako pendler, můžete si o Kindergeld zažádat okamžitě po nástupu do práce.

Mohu o Kindergeld žádat i zpětně?

Nejlepší je zažádat si o příspěvky na děti ihned po nástupu do práce v Německu. Od ledna 2018 se peníze doplácí pouze 6 měsíců zpětně, takže čím později zažádáte, tím méně vám vyplatí zpětně.

Jaké jsou další podmínky Kindergeld? Můžu zároveň brát přídavky na děti v ČR?

Podmínkou pro vyplacení Kindergeld je, že nepobíráte v zahraničí žádné jiné dávky na dítě a to ani v případě, že se jedná o nižší částku, než by byl Kindergeld. Součástí žádosti o přídavky na děti v Německu je také potvrzení sociálky, že v České republice žádné příspěvky nepobíráte.

Jak můžu o Kindergeld žádat a co musím doložit?

Žádost o Kindergeld je možné podat pouze písemně u příslušné Familienkasse podle vašeho bydliště. Tu zjistíte snadno, když na stránce www.arbeitsagentur.de zadáte úplně dole v patičce svoje město nebo PSČ.

Pro pendlery je určena Familienkasse v Karlsruhe, poštovní adresa:

Familienkasse Karlsruhe
76088 Karlsruhe

Většina formulářů na Kindergeld je ke stažení i v češtině na stránce Bundesagentur für Arbeit.

Formuláře na Kindergeld stahujte na stránkách Bundesagentur für Arbeit:

 • Antrag auf Kindergeld (KG1) – Žádost o přídavky na děti 💾

Stačí vyplnit 1x.

 • Anlage Kind zum Hauptantrag Kindergeld (KG1-AK) – Příloha Dítě 💾

Vyplňuje se pro každé dítě zvlášť. Pokud máte tři děti, formulář vyplníte 3x.

 • Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld (KG51) – Příloha Zahraničí 💾

Slouží pro pendlery – přiložíte k žádosti v případě, že máte jinou než německou adresu. Součástí formuláře je také potvrzení zaměstnavatele, které si nechte vyplnit v práci.

 • Haushaltsbescheinigung (KG3a) 💾 nebo Lebensbescheinigung für das Kindergeld (KG3b) 💾

Ve většině případů vyplníte formulář Haushaltsbescheinigung – jedná se o potvrzení, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti. Formulář vám potvrdí na místně příslušném Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, oddělení Státní sociální podpory (SSP). Lebensbescheinigung je určen pro situace, kdy s vámi dítě nebydlí ve společné domácnosti (např. během studia).

Pokud žijete i s dítětem v Německu, potvrdí vám formulář příslušný Meldebehörde (kde jste se hlásili k pobytu).

 • Formulář E411 – Žádost o informace o nároku na rodinné dávky 💾

Tento formulář by si Familienkasse měla vyžádat od české sociálky sama, ale když si ho vyřídíte sami, můžete tím žádost o Kindergeld výrazně urychlit.

Správný postup je, že předložíte žádost o dávky a sociálka vám je zamítne. To je však pro sociálku zbytečná práce navíc a vám to vezme čas. Proto je lepší úřednici požádat rovnou o zamítnutí dávek. Pokud by vám formulář nechtěla vyplnit, vyžádejte si vedoucí oddělení, protože ze zkušenosti ostatních vím, že to je možné vyřídit rovnou. Pro jistotu si s sebou můžete vzít potvrzení o svých příjmech (pracovní smlouvu, poslední 3 výplatnice apod.).

Formulář vám potvrdí na stejném místě jako Haushaltsbescheinigung, tedy na místně příslušném Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, oddělení Státní sociální podpory (SSP).

POZOR: Ve formuláři musí sociálka zaškrtnout kolonku “Nemá nárok na rodinné dávky” a udat důvod (např. nesplňuje pro vysoký příjem). Pokud vám zaškrtnou kolonku “Nepředložil žádost”, tak vám Familienkasse Kindergeld zamítne nebo sníží. Je to z toho důvodu, že zároveň nesmíte pobírat příspěvek z jiných zemí, proto chce Familienkasse důkaz, že na dávky v ČR nemáte nárok.

K žádosti ještě přiložte:

 • Kopie rodných listů dětí: nemusí být přeložené do němčiny, stačí v češtině.
 • Potvrzení o studiu – Schulbescheinigung 💾 pokud je dítěti víc než 18 let, předložte potvrzení, že ještě studuje.
 • Pendleři mohou k potvrzení od zaměstnavatele přiložit ještě kopii pracovní smlouvy a kopii potvrzení přidělení daňové třídy a neomezené daňové povinnosti.

Pokud bude Familienkasse něco chybět nebo bude mít pochybnosti, vyžádá si ještě doplnění dalších podkladů.

Veškerá potvrzení přiložte k žádosti jako kopie, ať je nemusíte při ztrátě oběhávat znovu. Na to upozorňuje i prospekt o Kindergeld na stránkách Famillienkasse: Berte prosím na vědomí, že Vámi předané papírové podklady budou po převedení do elektronické podoby po krátké době zničeny. Nepředkládejte tedy pokud možno ŽÁDNÉ ORIGINÁLY, ALE KOPIE potřebných dokladů.

životopis v němčině

Jak dlouho trvá vyřízení Kindergeld?

Standardně trvá vyřízení žádosti 4-6 týdnů. Pokud se ani po 2 měsících nic neděje, kontaktujte svoji Familienkasse a zeptejte se, zda alespoň žádost obdrželi. O kladném vyřízení budete informováni také písemným rozhodnutím.

Jak budou přídavky na děti vypláceny?

Měsíční vyplácení Kindergeld se řídí podle čísla přídavků na dítě, které obdržíte společně s písemným rozhodnutím.

Pro termín vyplácení je rozhodující poslední číslice tohoto čísla. Například u čísla přídavků na dítě 115FK154720 je koncová číslice 0, což znamená výplatu na začátku měsíce. Naopak čísla končící na 8 nebo 9 se vyplácí na konci měsíce. Přídavky na dítě se vyplácí bezhotovostně převodem na účet, který jste uvedli v žádosti.

Podívejte se na konkrétní termíny pro výplatu Kindergeld v jednotlivých měsících. 

Kdy se nárok na Kindergeld v Německu prověřuje?

Familienkasse prověřuje v určitých intervalech, zda váš nárok na Kindergeld stále trvá. Nejčastěji se zkoumá například, zda:

 • stále bydlíte v Německu a máte děti ve společné domácnosti,
 • vaše dítě ještě studuje.

Pokud je potřeba něco doplnit z vaší strany, zašle vám Familienkasse dotazník, kde bude požadovat doplnění některých informací. Dotazník vyplňte, připojte požadovaná potvrzení a zašlete své Familienkasse nejlépe během 4 týdnů, aby nedošlo k přerušení vyplácení přídavku.

Prověření ze strany Familienkasse vás nezbavuje povinnosti nahlásit všechny změny, které jsou pro nárok na Kindergeld podstatné – viz následující bod.

Jaké změny musím Familienkasse oznámit?

Svojí Familienkasse musíte neprodleně informovat o všech důležitých změnách o vás a vašem dítěti, které mají vliv na nárok a vyplácení Kindergeld. Jedná se zejména o následující situace:

 • vy nebo vaše dítě se odstěhuje z Německa,
 • začnete pracovat v zahraničí,
 • budete vysláni zaměstnavatelem na práci mimo Německo,
 • váš manžel/ka nebo jiná oprávněná osoba si zažádá o přídavky na vaše děti,
 • změnil se váš rodinný stav,
 • rozcházíte se trvale s manželem/manželkou – je potřeba doložit, kterému rodiči je dítě svěřeno,
 • dítě opustilo vaši domácnost,
 • změnila se vaše adresa nebo bankovní spojení.

U pendlerů je potřeba hlásit:

 • změnu zaměstnavatele,
 • výpověď z pracovního poměru,
 • změnu vašeho rodinného stavu,
 • rozcházíte se trvale s manželem/manželkou – je potřeba doložit, kterému rodiči je dítě svěřeno,
 • dítě opustilo vaši domácnost,
 • změnila se vaše adresa nebo bankovní spojení.

Pokud je dítěti víc než 18 let, musíte oznámit také, že:

 • dítě ukončilo nebo přerušilo studium.

Většinu změn ohlásíte pomocí formuláře Veränderungsmitteilung für das Kindergeld (KG45) 💾.

❗ Vždy si ověřte aktuálnost informací a formulářů přímo na stránkách Bundesagentur für Arbeit.

Další informace v češtině se dočtete v oficiálním informačním prospektu k přídavkům na děti v Německu. Součástí je také spoustu ilustračních příkladů, jak dosáhnout na maximální výši Kindergeldu.

Přihlášení k newsletteru