Aktualizováno

Chystáte se za prací do Německa, ale nejste si jistí, co je potřeba zařídit na úřadech? Díky členství České republiky v EU je to úplně jednoduché – stačí zařídit pár formalit a je to! Zvládne to opravdu každý, i bez pomoci agentury.

Zjistěte, jaké dokumenty budete potřebovat před nástupem do práce v Německu a co musíte zařídit na úřadech jako zaměstnanec. Na konci článku najdete také návod krok za krokem, co zařídit před stěhováním do Německa a naopak při návratu zpět do České republiky.

Je pro práci v Německu potřeba pracovní povolení nebo povolení k pobytu?

Čeští občané mohou cestovat do Německa pouze s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Při stěhování za prací je však potřeba nahlásit své německé bydliště na obecním úřadu.

Přihlášení k pobytu v Německu

Po přistěhování do Německa za prací mají čeští občané povinnost nahlásit své německé bydliště do 14 dnů na příslušném úřadu. Pokud to nestihnete, hrozí vám peněžní sankce, nicméně zatím jsem se nesetkala s tím, že by bylo pozdější přihlášení problém. Přesto je včasné přihlášení k pobytu velmi důležité, protože teprve poté vás zaregistrují na finančním úřadu a přidělí vám daňové číslo – Steuer ID.

Přihlášení k pobytu provedete na obecním úřadu nebo radnici obce, kde máte německé bydliště. Pokud si nejste jisti, vyhledejte si správný úřad na googlu. Například správný úřad v Erfurtu hledejte pod hesly “Meldebehörde Erfurt”, “Einwohnermeldeamt Erfurt” nebo “Anmeldung EU-Bürger Erfurt”.

Pro přihlášení k pobytu potřebujete podepsané potvrzení od pronajímatele vašeho bytu – Wohnungsgeberbestätigung (můžete ho stáhnout ZDE) a pasovou fotografii. Na úřadu dostanete formulář, kam vyplníte svoje údaje. Dejte si pozor na kolonku náboženství – pokud nejste věřící a nechcete platit každý měsíc církevní daň (Kirchensteuer), žádné náboženství nevyplňujte (a dejte si pozor, aby to za vás neudělala snaživá úřednice jako v našem případě). Odhlásit se od církevní daně je totiž poměrně složitá procedura.

Ve velkých městech si nezapomeňte zarezervovat termín na úřadu předem na internetu.

Pokud jste v Německu ještě nepracovali, po přihlášení německého bydliště vás automaticky zaregistrují také na finančním úřadu, který vám přidělí daňové číslo (Steuer ID). Nejlepší je hned se zeptat, jakým způsobem vám ho doručí. Měli byste ho dostat automaticky poštou, ale pokud to trvá moc dlouho, budete muset navštívit finanční úřad. Bez daňového čísla vás totiž po dvou měsících automaticky zařadí do daňové třídy 6, ve které se odvádí nejvyšší zálohy na daň z příjmu.

Proč je důležité mít německou adresu

Po přestěhování do Německa zjistíte, že bez německé adresy nezařídíte v podstatě nic. Budou ji po vás chtít na zdravotní pojišťovně, při založení konta v bance, nebo kvůli potvrzení o bezdlužnosti Schufa, až budete hledat bydlení… Přihlášení k pobytu je také důležité, abyste získali daňové číslo a mohli jste správně odvádět zálohy na daně.

Jenomže jak to udělat, když první dny bydlíte například na hotelu nebo přes Airbnb a nájem hledáte až na místě? V tom případě se vám všechno papírování bohužel odsouvá. Ze své zkušenosti vím, že paní na pojišťovně byla neoblomná. Jestli v Německu pracujete, tak musíte mít německou adresu a tečka. Do té doby mi potvrzení o pojištění odmítli vystavit.

Nakonec jsme tuhle prekérní situaci vyřešili pomocí Wohnen auf Zeit, neboli krátkodobého pronájmu. V Německu je to poměrně rozšířená forma ubytování, která se hodí právě první měsíce, než si najdete byt. Narozdíl od hotelu si adresu ubytování můžete přihlásit na úřadu a vyřídit si v klidu všechny formality.

Daňové číslo – Steuernummer vs. Steuer ID

Při nástupu do práce v Německu po vás pravděpodobně budou požadovat Steuernummer. To je staré daňové číslo, které se neustále měnilo, když se člověk přestěhoval. Pro usnadnění bylo od roku 2008 zavedeno jedinečné Steuer ID. To funguje na stejném principu jako rodné číslo v Česku, Němci ho získají hned při narození a celý život zůstává stejné. Někteří však tyto dva výrazy stále zaměňují. Proto se neděste, když po vás zaměstnavatel bude chtít Steuernummer – nejspíš má na mysli Steuer ID.

Steuer ID je podmínkou pro žádost o Kindergeld.

Steuer ID musí od 1. ledna 2020 předložit při nástupu do práce také pendleři. Dříve to u nich nebylo povinné a Steuer ID získali až s prvním daňovým přiznáním. To se teď mění a je potřeba o něj zažádat – viz další kapitola Co zařídit jako pendler.

Pracovní povolení v Německu

V rámci volného pohybu pracovníků mají občané České republiky od 1. 5. 2011 právo pracovat v Německu bez pracovního povolení. V současné době tedy nepotřebujete žádné pracovní povolení, ani nemusíte splňovat speciální podmínky pro získání zaměstnání. Na české pracovníky se vztahují stejná práva jako na německé občany – například právo na minimální mzdu nebo sociální zabezpečení.

Návrat z práce v Německu zpět do ČR

Před návratem do Česka se musíte od přechodného pobytu v Německu opět odhlásit. Zařídíte to na stejném úřadu, na jakém jste se přihlásili. Není k tomu potřeba žádný formulář, stačí tam dojít a oznámit, že se stěhujete zpět do Česka. Pro jistotu je dobré mít s sebou výpověď pracovní smlouvy.

Co musím zařídit jako pendler?

Pokud každý den dojíždíte za prací do Německa, ale bydlíte stále v České republice, musíte si vyřídit všechny náležitosti jako pendler. To se mírně odlišuje od postupu popsaného výše.

Pendleři se v Německu nepřihlašují k pobytu. Místo toho musíte zažádat o zamezení dvojího zdanění a zároveň o určení daňové třídy. K tomu potřebujete formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu – stáhnete zde.

Jako pendler jste povinni tento formulář podávat na českém finančním úřadu každý rok v lednu, bude vás to stát 100 Kč za kolek. Pokud byste si nevyřídili potvrzení každý rok včas, hrozí, že vás zařadí do daňové třídy 6 s největšími zálohami na daně a rozdíl získáte zpět až při podání daňového přiznání.

Formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu musíte vyplnit ve třech vyhotoveních. První dvě jsou v češtině a jeden v němčině. Formuláře jsou stejné, takže vyplnění v němčině určitě zvládnete. Vyplníte oddíly A, B a pokud máte manžela/manželku, tak i odstavec C. Ve formuláři zaškrtněte také políčko pro daňovou třídu, u pendlerů se nejčastěji jedná o 1 (svobodný/á) nebo 3 (ženatý/vdaná).

Tento formulář podáte na českém finančním úřadu podle místa svého bydliště. Poprvé si s sebou vezměte i pracovní smlouvu. Během několika dní vám FÚ formulář potvrdí a zašle na adresu jednou česky a jednou německy. Udělejte si kopie a ty předejte zaměstnavateli, který je předá na německý FÚ. Následně vám z německého finančního úřadu přijde potvrzení Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug, jehož kopii předejte zaměstnavateli. To je vše – postup budete opakovat každý rok v lednu.

Nezapomeňte na to, že jako pendler máte v Německu povinnost podávat daňové přiznání, i když patříte do daňové třídy 1.

Zároveň musíte od 1. ledna 2020 zažádat na německém finančním úřadu o Steuer ID. V minulosti jste ho jako pendleři získali až s prvním daňovým přiznáním. To se teď mění. I jako pendleři musíte předložit zaměstnavateli svoje Steuer ID hned od počátku zaměstnání, jinak budete zařazeni do daňové třídy 6, ve které se odvádí velmi vysoké zálohy na daně (až 40 % hrubé mzdy).

Pokud jste pendler a Steuer ID nemáte, neprodleně o něj zažádejte FÚ, pod který spadá váš zaměstnavatel. Žádost si stáhněte zde, musíte k ní přiložit kopii občanského průkazu. Steuer ID vám bude doručeno na adresu do ČR, ale ve formuláři můžete zaškrtnout, že si přejete rovnou ho zaslat i svému zaměstnavateli.

Na rozdíl od žádosti o určení daňové třídy stačí o Steuer ID zažádat jen jednou za život. Číslo vám zůstane stejné, i když práci v Německu přerušíte a opět se vrátíte.

Zdravotní pojištění v Německu: co je potřeba zařídit

Zdravotně pojištěni můžete být vždy jen v jednom státě Evropské unie. Proto se další postup odvíjí od toho, jestli:

  • už máte podepsanou pracovní smlouvu v Německu,
  • jedete do Německa hledat práci.

1. Máte podepsanou pracovní smlouvu v Německu.

Pokud v Německu začnete pracovat, musíte tam být i zdravotně pojištěni. Jestliže již máte domluvenou práci v Německu a podepsali jste pracovní smlouvu od určitého data, měli byste zajít na svoji zdravotní pojišťovnu ještě před odjezdem z ČR. Tam musíte nahlásit, od jakého data budete pracovat v Německu a vrátit svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrá kartička). Obvykle nemají pojišťovny na odhlášení žádný speciální formulář, ale budete muset předložit německou pracovní smlouvu.

Místo průkazu zdravotního pojištění si nechte vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz do té doby, než vám začne běžet německý pracovní úvazek. Například máte pracovní smlouvu od 1. 7. 2019, ale kartičku na pojišťovně vrátíte už 20. 6. 2019. Do konce června vám vystaví náhradní potvrzení, abyste měli nárok na lékařské ošetření.

Pokud jste pracovali jako OSVČ, musíte se před odjezdem odhlásit nejen ze zdravotního, ale také ze sociálního pojištění.

2. Jedete do Německa hledat práci.

Jestliže jedete do Německa práci teprve hledat, je nejlepší, když zůstanete zatím pojištěni v Česku. V případě potřeby se můžete nechat ošetřit na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, který slouží jako doklad o nároku na nezbytně nutnou lékařskou péči.

Na základě průkazu máte nárok na akutní ošetření za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Pozor – to však také znamená uhradit stejné poplatky za ošetření jako německý pojištěnec. Zdravotním pojištěním není krytý ani případný převoz zpět do České republiky. Pokud chcete pokrýt i náklady na spoluúčast nebo převoz do ČR, je lepší uzavřít navíc ještě cestovní pojištění.

V případě, že se rozhodnete ponechat si prozatím české pojištění a odjet hledat práci do Německa, máte dvě možnosti (předpokládám, že jste již ukončili pracovní poměr v ČR):

  • Přihlásit se na úřad práce: Pojištění za vás jako nezaměstnaného v ČR platí stát, ale musíte se dostavit na schůzky na úřad práce a dodržovat jeho nařízení.
  • Přihlásit se u zdravotní pojišťovny jako samoplátce: Máte volnost, ale musíte každý měsíc uhradit zdravotní pojištění ve výši 1803 Kč (sazba pro rok 2019).

V okamžiku, kdy v Německu začnete vykonávat výdělečnou činnost, musíte to neprodleně (do 8 dnů) oznámit svojí české zdravotní pojišťovně a vrátit průkaz pojištěnce. Stačí zaslat krátkou žádost o ukončení zdravotního pojištění a přiložit doklad o pracovním úvazku v Německu (pracovní smlouvu).

Aktuální informace si ověřte na stránkách zdravotní pojišťovny VZP.

Jak si vybrat zdravotní pojišťovnu v Německu

Při nástupu do práce v Německu se vás zaměstnavatel zeptá, u jaké zdravotní pojišťovny (Krankenkasse) jste zaregistrováni. Svoji zdravotní pojišťovnu si můžete vybrat. V Německu existuje kromě veřejného zdravotního pojištění ještě soukromé. Jedná se o duální systém, který v současné době zahrnuje přes 100 veřejných a 40 soukromých zdravotních pojišťoven.

Základní veřejnou pojišťovnou je AOK (obdoba české VZP). Od veřejné zdravotní pojišťovny můžete za splnění určitých podmínek přejít k soukromé. V roce 2019 je podmínkou pro přechod k soukromé pojišťovně minimální roční příjem 60 750 €. Ale pozor – jakmile jste jednou soukromě pojištěni, už se v podstatě nemůžete vrátit k veřejné pojišťovně, i když vaše příjmy klesnou pod minimální hranici.

Zaměstnavatel po vás při nástupu bude nejspíš vyžadovat Mitgliedsbescheinigung der Krankenversicherung – potvrzení o členství u zdravotní pojišťovny. To pochopitelně nemáte, protože jste byli doposud pojištěni v ČR. Stačí tedy zaměstnavatele požádat, aby vás přihlásil u vámi vybrané pojišťovny, protože jste ještě v Německu nepracovali. Všechny potřebné dokumenty pro vystavení kartičky pojištěnce dostanete poštou.

V případě, že vás zaměstnavatel odmítne přihlásit, dojděte si na pobočku vámi vybrané pojišťovny sami a požádejte o registraci. Vezměte si s sebou pasovou fotografii a svoji pracovní smlouvu. Pojišťovna vám vystaví Mitgliedsbescheinigung, které předáte zaměstnavateli a on za vás může začít odvádět zdravotní pojištění.

Plastovou kartičku pojištěnce obdržíte následně poštou. To může trvat několik týdnů. Do té doby si můžete na pobočce vyžádat papírové potvrzení, které průkaz pojištěnce nahrazuje. Vydají vám ho však až ve chvíli, kdy vás zaměstnavatel na pojišťovnu skutečně nahlásí – to musí udělat nejpozději s první výplatou.

Chci být zdravotně pojištěný jako pendler

Pokud každý den dojíždíte za prací do Německa, ale bydlíte stále v České republice, musíte si vyřídit všechny náležitosti jako pendler. Na zdravotní pojišťovně si však můžete zažádat o status pendlera i v případě, že máte přihlášenou adresu v Německu a do Česka dojíždíte méně často, například každý víkend. Je to dobré v tom, že budete mít nárok na ošetření v České republice, jako byste byli českými pojištěnci.

Jakmile vás zaměstnavatel přihlásí ke zdravotnímu pojištění (nejpozději s první výplatou), zažádejte si na pojišťovně o pendlera. Nejspíš budete muset vyplnit jednoduchý formulář, kde uvedete, jak často dojíždíte do Česka. Pojišťovna vám následně vystaví formulář E106/S1, se kterým přijdete na pobočku své české pojišťovny. Od české pojišťovny dostanete žlutý průkaz pojištěnce, který vám dává právo na plnou zdravotní péči v České republice. Počítejte však s tím, že vyřízení pár týdnů potrvá.

Někdy posílá německá pojišťovna formulář E106 poštou přímo do vaší české pojišťovny. V tom případě byste měli na svoji českou adresu dostat dopis, ve kterém to potvrzují. S tím pak vyrazte do české pojišťovny, ať vám začnou vyrábět kartičku. Myslím totiž, že úplně automaticky to bohužel nefunguje. Jestli potřebujete jít v ČR k doktoru, než se žlutá kartička vyrobí, vyžádejte si na pobočce alespoň papírové Potvrzení o registraci, to je platné maximálně 6 měsíců.

Zdravotní pojištění při návratu do ČR – formulář E104

Po návratu z Německa se musíte opětovně přihlásit u své zdravotní pojišťovny a předložit doklad o zdravotním pojištění v Německu a jeho délce. Pokud takový doklad nepředložíte, musíte pojistné doplatit zpětně. Jako doklad o placení pojištění v zahraničí slouží formulář E104, ve kterém vám německá zdravotní pojišťovna potvrdí délku trvání vašeho pojištění.

Formulář vám buď vystaví přímo na pobočce, nebo vám ho zašlou poštou do ČR. Pro jeho vystavení pojišťovna vyžaduje potvrzení o odhlášení z německého bydliště. Poslání poštou se může samozřejmě protáhnout a pravděpodobně nebudete mít potvrzení v ruce hned po vašem návratu do ČR. Přesto neprodleně vyrazte na pobočku svojí české pojišťovny a informujte je, že se vracíte do ČR a chcete se opět přihlásit k pojištění. Prozatím jim bude stačit například čestné prohlášení a výpověď německé smlouvy (nebo smlouva na dobu určitou), E104 doložíte dodatečně.

Sociální pojištění v Německu: co je potřeba zařídit

Pro zaměstnance je sociální pojištění v Německu povinné. Jakmile si vyberete zdravotní pojišťovnu, začne za vás zaměstnavatel odvádět zdravotní i sociální pojištění. To funguje automaticky, vy nemusíte dělat vůbec nic.

V Německu existuje tzv. 5 pilířů sociálního pojištění:

  • nemocenské pojištění,
  • důchodové pojištění,
  • pojištění pro případ nezaměstnanosti,
  • úrazové pojištění,
  • pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči.

Sociální pojištění při návratu do ČR – formulář PD U1

Po ukončení pracovního poměru v Německu je dobré nechat si vystavit formulář PD U1. Ten plní v podstatě funkci zápočtového listu. Slouží jako potvrzení o době placení sociálního pojištění v Německu a budete ho potřebovat pro přiznání podpory v ČR.

Formulář vám vystaví úřad práce podle vašeho bydliště (Agentur für Arbeit). Žádost o vystavení PD U1 zašlete na adresu příslušné pobočky úřadu práce. Pokud nevíte adresu, získáte ji zadáním poštovního směrovacího čísla na odkazu na webu Agentur für Arbeit.

Žádost o vystavení formuláře PD U1 (Antrag auf Ausstellung eines PD U1) si stáhněte ZDE. K žádosti přiložte kopii potvrzení o zaměstnání (Arbeitsbescheinigung – stáhněte ZDE), které vám potvrdí zaměstnavatel. Nejlepší je nechat si ho vyplnit ještě poslední pracovní den.

Aktuální informace si ověřte na webových stránkách MPSV.

Postup krok za krokem, co je potřeba pro práci v Německu a po návratu zpět do ČR

Zdá se vám celý postup složitý? Vůbec není! Teď víte spoustu podrobností, co všechno je potřeba při stěhování za prací do Německa. Pro jistotu vám ale shrnu ještě jednou krok za krokem, jak budete postupovat.

Před odjezdem z ČR

1. Zkontrolujte si platnost dokladů (občanský průkaz/pas, řidičský průkaz).

2A. Pokud už máte podepsanou pracovní smlouvu v Německu od určitého data, zastavte se ve svojí zdravotní pojišťovně – odhlaste se z českého pojištění a vraťte kartičku.

2B. Pokud budete práci teprve hledat, do Německa odjedete s českou kartičkou pojištěnce. Jakmile zahájíte výdělečnou činnost, máte povinnost to nahlásit svojí české pojišťovně do 8 dnů.

Po příjezdu do Německa

3.A Do 14 dnů nahlaste svoje německé bydliště na příslušný obecní úřad nebo radnici (Meldebehörde). Tamtéž se zeptejte na Steuer ID, zda ho obdržíte poštou nebo si ho musíte vyzvednout na finančním úřadu.

3B. Jako pendler si musíte po podepsání pracovní smlouvy zařídit zamezení dvojího zdanění a přiřazení daňové třídy. Potřebujete k tomu formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu. Ten nejdřív potvrdí český FÚ, pak německý a vydá vám Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug.

4. Vyberte si zdravotní pojišťovnu a požádejte zaměstnavatele o přihlášení (případně si na pojišťovnu zajděte sami a zaměstnavateli přineste Mitgliedsbescheinigung der Krankenversicherung).

5. Přibližně po měsíci byste již měli obdržet Steuer ID – předejte ho co nejdříve zaměstnavateli. Daňové číslo je důležité pro odvedení záloh na daň z příjmu.

6. Nejpozději s první výplatou by vás měl zaměstnavatel přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Pokud chcete, můžete si od této chvíle vyzvednout na pobočce potvrzení o pojištění (než vám vyrobí kartičku). Zároveň si můžete zažádat o pendlera (formulář E106), pokud na něj máte nárok.

Ihned od začátku pracovního poměru v Německu můžete žádat o přídavky na děti – Kindergeld.

Po návratu do ČR

Před návratem se nezapomeňte opět odhlásit od přechodného pobytu v Německu na obecním úřadu/radnici.

Po návratu se ihned přihlaste ke zdravotnímu pojištění v Česku. Pro potvrzení doby pojištění v Německu budete potřebovat formulář E104 od německé zdravotní pojišťovny.

Pro potvrzení doby sociálního pojištění a nárok na podporu si vyžádejte na německém úřadu práce formulář PD U1.


Potřebujete poradit s hledáním práce v Německu? Tak využijte 10 tipů, jak najít práci nebo seznam užitečných odkazů, kde hledat.

Jestli nejste s němčinou zrovna kamarádi, mrkněte na článek, co je dobré zvážit při hledání práce v Německu bez jazyka.

Pokud máte děti, zjistěte, jak žádat o Kindergeld.

A to je vše – opravdu to není nic složitého. Díky našemu členství v EU není potřeba žádné velké papírování, většina věcí běží automaticky nebo je za vás zařídí zaměstnavatel.

Stále se v důležitých dokumentech a úřadech ztrácíte? Ptejte se v komentářích, pokud budu znát odpověď, ráda vám poradím. 🙂

Přihlášení k newsletteru