Nevíte si rady, jak na daně v Německu? Jste povinni odevzdat daňové přiznání v Německu nebo ne? A jaké slevy na dani můžete uplatnit? Mám pro vás velký přehled všeho, co potřebujete vědět o daňovém přiznání v Německu pro rok 2020.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání v Německu?

Ne všichni mají povinnost podat daňové přiznání v Německu, ale každý daňový poplatník na to má právo. Zjistit si, zda máte povinnost podávat daňové přiznání, je vaše starost – finanční úřad vás o tom nemusí informovat. Podmínek, podle kterých se určuje povinnost k daňovému přiznání, je celá řada.

Daňové přiznání v Německu MUSÍ podávat daňový poplatník, který:

 • měl alespoň část roku daňovou třídu v kombinaci 3/5 (manželé), nebo spadal do daňové třídy 6 (nebo jeho manžel/ka),
 • kromě mzdy pobíral dávky jako např. Krankengeld, Verletztengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Wohngeld apod. ve výši více než 410 eur ročně
 • kromě mzdy měl další příjmy, ze kterých nebyla sražena žádná daň ze mzdy (např. příjmy z pronájmu nebo starobní důchod – pouze příjmy v Německu) a tento dodatečný příjem činil více než 410 eur ročně,
 • pracoval zároveň u dvou zaměstnavatelů, přičemž se nejednalo o Minijob,
 • byl rozveden nebo ovdověl a znovu se znovu oženil ve stejném roce,
 • pracoval jako OSVČ,
 • měl v minulých letech ztrátu,
 • získal kapitálové zisky (např. úroky, dividendy), ze kterých nebyla odvedena srážková daň (pouze příjmy v Německu).

Pendleři

Kdo neměl v Německu bydliště (přihlášení k pobytu), ale byl registrován k neomezené daňové povinnosti – což se vztahuje na většinu pendlerů – musí podávat daňové přiznání.

Nízké příjmy

Všeobecně platí, že kdo měl nízký příjem, nemusí podávat daňové přiznání. Pro rok 2020 byl stanoven limit nezdanitelného příjmu na 9408 € pro svobodné a 18816 € pro manžele nebo registrované partnery. Jedná se o tzv. Grundfreibetrag – do této částky se neplatí žádné daně.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání v Německu, tomu se to obvykle nejvíc vyplatí.

Do kdy podat daňové přiznání v Německu?

Termín, do kdy musíte odevzdat daňové přiznání u německého finančního úřadu, závisí na tom, zda:

 • máte povinnost podat daňové přiznání,
 • chcete ho podat dobrovolně,
 • nebo vás finanční úřad vyzve k podání daňového přiznání.

Máte povinnost podat daňové přiznání

Máte-li povinnost podat daňové přiznání v Německu, je pro vás závazný termín 31. července následujícího roku. Letos připadá 31. července na sobotu, proto máte čas odevzdat přiznání za rok 2020 až do 2. srpna 2021.

Finanční úřad můžete požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání – například kvůli dlouhodobé nemoci.

Chcete podat daňové přiznání v Německu dobrovolně

I když nemáte povinnost podávat daňové přiznání v Německu, máte na to právo, a to dokonce 4 roky zpětně. To znamená, že daňové přiznání za rok 2020 musíte odevzdat nejpozději do 31. prosince 2024.

Finanční úřad vás vyzval k podání přiznání

V tom případě ho musíte podat vždy. Nezáleží na tom, že nesplňujete žádnou z podmínek pro podání daňového přiznání. Jakmile vás k tomu finanční úřad vyzve, musíte reagovat, jinak si koledujete o vysokou pokutu. Konkrétní lhůtu, do kdy podat daňové přiznání, vám sdělí v příslušném dopisu.

DAŇOVÉ TŘÍDY V NĚMECKU

Uznatelné náklady – co si můžu odečíst z daňového základu?

Do uznatelných nákladů si toho v německém daňovém přiznání můžete zahrnout opravdu hodně – právě proto se podání daňového přiznání vyplatí i těm, kteří by ho jinak odevzdat nemuseli (např. v daňové třídě 1).

Z daňového základu si můžete odečíst například:

 • Werbungkosten – tj. veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…)
 • zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)
 • mimořádná zátěž pro vás a vaši rodinu (např. péče o zdraví – zubař, brýle, očkování, výdaje na opravy v důsledku povodní…)
 • příspěvek na rekonstrukce a domácnost (např. náklady na hospodyni či výpomoc v domácnosti, služby řemeslníka…)

Kde najdu formulář pro podání přiznání v Německu a kam ho doručit?

Daňové přiznání k dani z příjmu je třeba podat na oficiálních formulářích. Formuláře pro daňové přiznání v Německu jsou k dispozici na finančních úřadech nebo si je můžete stáhnout na adrese www.formulare-bfinv.de.

Papírové formuláře mohou používat pouze zaměstnanci a důchodci. Ti se můžou rozhodnout, zda podají daňové přiznání na papírovém formuláři nebo elektronicky. Ostatní daňoví poplatníci (zejména OSVČ) musí podávat přiznání elektronicky. Informace o elektronickém daňovém přiznání v Německu najdete na www.elster.de.

Jak podat daňové přiznání v Německu sám?

Každý si může podat daňové přiznání v Německu sám – na oficiálním formuláři v papírové podobě nebo elektronicky. Nese to s sebou ale poměrně vysoké riziko chyb. Proto si většina pracovníků v Německu bere daňového poradce.

Chcete si přesto podat daňové přiznání v Německu sami? Vyzkoušejte praktickou online aplikaci, která umí daně vypočítat za vás. U každého políčka máte nápovědu, která vás provede vyplněním daňového přiznání krok za krokem. Aplikace je v češtině. Zadejte slevový kupón JAKDONEMECKA10 a do konce července 2021 se vám odečte 10 € sleva. Podejte v aplikaci německé přiznání až čtyři roky zpětně.

Jaké dokumenty musím k daňovému přiznání v Německu přiložit?

Lohnsteuerbescheinigung obdržíte na konci roku (nebo na konci pracovního poměru) od zaměstnavatele. Nejpozději byste měli mít potvrzení o příjmech v ruce ke konci února.

EU/EWR Bescheinigung musí k daňovému přiznání přiložit pendleři a ti, kteří mají německou adresu, ale měli v daném roce (nebo manžel/ka) příjmy v jiném státě. Pendlerům potvrdí dokument na českém finančním úřadu v místě bydliště, ostatním pak podle místa práce v zahraničí.

Do EU/EWR Bescheinigung patří pouze váš hrubý výdělek z České republiky (či jiného státu EU), nikoliv příjmy z Německa.

Potvrzení o vyplacených dávkách, které jste pobírali v Německu. Kdo ho vydává?

 • zdravotní pojištovna: Krankengeld, Verletztengeld, Mutterschaftsgeld
 • Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld
 • Elterngeld má v každé spolkové zemi na starost jiný úřad (» vyhledat podle spolkové země)

K ostatním nákladům, které si chcete odepsat z daní, potřebujete faktury, výpisy z účtu a jiné důkazy o jejich uhrazení, záleží na konkrétní položce.

Když mi vyjde nedoplatek na daních v Německu – kam ho zaplatit a do kdy?

V případě, že máte nedoplatek na dani, finanční úřad vás vyzve k úhradě nedoplatku dopisem. Termín splatnosti a bankovní údaje příslušného finančního úřadu jsou vždy uvedeny v tomto oznámení.

Jaké jsou pokuty za pozdní podání daňového přiznání v Německu?

Máte-li povinnost podat daňové přiznání v Německu a propásnete termín 31. července, může vám být účtováno penále za pozdní podání ve výši 0,25 procent z daňové povinnosti, nejméně však 25 €/měsíc. Pokud neodevzdáte daňové přiznání do března následujícího roku, budete platit pokutu vždy.

Daňové přiznání v Německu s poradcem – v čem jsou výhody?

Správné vyplnění daňového přiznání v Německu opravdu není jednoduché. Čím více příjmů daňový poplatník má, tím je vyplnění daňového přiznání složitější a navíc trvá extrémně dlouho. Komplikace nastávají rovněž v případě, že jeden z manželů pracuje jako OSVČ. 

Proto se vyplatí svěřit německé daně do rukou kvalifikovaného daňového poradce. Ten vám zařídí nejen vyplnění daňového přiznání, ale může ho za vás i podat na finančním úřadu (na základě plné moci). Tím pádem se nemusíte starat ani o komunikaci s úřadem – vše za vás vyřídí daňový poradce. Navíc si při podání přiznání přes daňového poradce můžete požádat o prodloužení lhůty do konce roku.

Výhodou je také to, že vám daňový poradce pomůže najít možné úspory a prokázat odčitatelné položky z daní tak, aby vám to u finančního úřadu skutečně prošlo.

Služby daňového poradce v Německu nejsou levné – jedná se totiž o chráněné povolání. Na druhou stranu si můžete být jisti vysokou kvalitou služeb.

Máte další otázky k daňovému přiznání v Německu? Ptejte se v komentářích!

Newsletter jakdonemecka.cz