AKTUALIZACE: 1. 3. 2021

V souvislosti s epidemií koronaviru se již mnozí pracovníci v Německu setkali s tím, že jim firma nabídla Kurzarbeit. Jak funguje tzv. zkrácená pracovní doba? Jak se zachovat, když vám ji zaměstnavatel nabídne a můžete během ní dostat výpověď? Mají na ni nárok i pendleři? A jak je to se zdaněním? Odpovídám na nejčastější otázky.

Co je to Kurzarbeit a jak funguje?

Kurzarbeit se v Německu využívá v době hospodářské recese, když nemají firmy dostatek zakázek a musí snížit svoji produkci. V takové situaci by obvykle musely propouštět, ale Kurzarbeit je pro ně nástroj, který jim umožňuje ponechat si zaměstnance. Ti pracují méně hodin než obvykle (nebo dokonce vůbec) a část jejich mzdy dotuje firmě stát. Ve chvíli, kdy se situace zlepší, může firma rychle reagovat a neztrácí čas náborem nových zaměstnanců.

Pro zaměstnance znamená Kurzarbeit nižší mzdu, ale na druhou stranu to bývá lepší varianta, než o práci přijít úplně. Například během krize v letech 2008–2009 pracovalo v tomto režimu v Německu na 1,4 milionu zaměstnanců.

KORONAVIRUS A PRÁCE V NĚMECKU: JAK SE PANDEMIE PODEPSALA NA NĚMECKÉM PRACOVNÍM TRHU?

V současné době se Kurzarbeit v Německu hojně využívá také v souvislosti s epidemií koronaviru. Žádá si o ni firma (tedy vy jako zaměstnanec o zkrácenou pracovní dobu žádat nemůžete), která musí úřadu práce (Bundesagentur für Arbeit) předložit důkazy o tom, že jí poklesly zakázky. Stát musí Kurzarbeit firmě schválit, ale v zásadě se v době krize jedná o velmi rychlé, účinné a oblíbené opatření, které chrání pracovní místa.

Kolik dostanu zaplaceno v době Kurzarbeit?

V režimu zkrácené pracovní doby mohou nastat dvě situace.

Jestliže práce vůbec není a musíte zůstat během Kurzarbeit doma (tzv. Kurzarbeit Null), máte nárok na Kurzarbeitergeld, což je příspěvek od pracovního úřadu. Ten se vypočítává z ušlého čistého příjmu a vychází na cca 60 % čisté mzdy pro zaměstnance bez dětí a na cca 67 % pro zaměstnance s alespoň 1 dítětem.

Druhá situace nastává, pokud pracujete menší počet hodin, než máte ve smlouvě. V tom případě máte nárok na zaplacení odpracovaných hodin klasicky podle pracovní smlouvy. Zbytek hodin vám bude kompenzován ve formě Kurzarbeitergeld ve výši 60/67 % čisté mzdy podle toho, zda máte děti.

Svoji konečnou mzdu během režimu Kurzarbeit si můžete spočítat pomocí praktické kalkulačky. Pokud se ve firmě už vůbec nepracuje a jste doma, uveďte do kolonky “Bruttoarbeitsentgelt Ist” číslo 0.

Příklady, kolik peněz dostane zaměstnanec během Kurzarbeit


firma zkrátila pracovní dobu na 50 %firma zkrátila pracovní dobu na 0, tzn. jste doma
běžná měsíční hrubá mzda3 000 €3 000 €
měsíční hrubá mzda v době Kurzarbeit1 500 €0 €
běžná měsíční čistá mzda (po odečtení odvodů)1 970 €1 970 €
měsíční čistá mzda v době Kurzarbeit (po odečtení odvodů)1 135 €0 €
rozdíl v čistém příjmu836 €1 970 €
Kurzarbeitergeld (60 %)501 €1 182 €
celkový čistý příjem (vč. Kurzarbeitergeld)1 636 €1 182 €

Pozn. Příklady jsou vypočítány pro zaměstnance v daňové třídě 1 bez dětí ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, zaokrouhleno.

Navýšení Kurzarbeitergeld během pandemie Covid-19

Během probíhající pandemie bylo schváleno zvýšení krátkodobého příspěvku do 31. prosince 2021. Tato varianta platí pouze v případě, že Kurzarbeitergeld obdržíte poprvé nejpozději do března 2021.

Od 4. měsíce na Kurzarbeit se příspěvek zvyšuje na 70 % čisté mzdy (nebo 77 procent, pokud máte alespoň jedno dítě). Od 7. měsíce je to 80 % ušlého čistého výdělku (nebo 87 procent, pokud máte alespoň jedno dítě).

Měsíce na sebe nemusí bezprostředně navazovat. To znamená, že když Kurzarbeit krátkodobě přerušíte, nezačne vám běžet opět od začátku, ale měsíce se budou nadále započítávat. Jako první měsíc pro uplatnění tohoto navýšení se počítá březen 2020. To znamená, že Kurzarbeitergeld ve výši 70 procent je možné uplatnit nejdříve za červen 2020.

Předpokladem zvýšení Kurzarbeitergeld je, že se vás dotkla ztráta výdělku ve výši nejméně 50 procent v příslušném kalendářním měsíci.

U některých firem je v kolektivní smlouvě stanoveno, že zaměstnanci mají nárok ještě na dodatečné dávky, v tom případě se může příspěvek navýšit až na 90 % ušlé mzdy. Informujte se u své rady zaměstnanců nebo odborového svazu.

Kurzarbeitergeld se vypočítává z běžné hrubé mzdy, do výpočtu se nezahrnují diety a další podobné příspěvky.

Kdo mi Kurzarbeitergeld vyplatí?

Příspěvek vám vyplácí zaměstnavatel po dobu maximálně 12 měsíců, v mimořádných případech může Kurzarbeit trvat až 24 měsíců.

Může mi zaměstnavatel Kurzarbeit nařídit?

V principu se jedná o dvoustranný akt, tedy není možné, aby vám zaměstnavatel Kurzarbeit nařídil. To se může stát pouze v případě, že máte možnost Kurzarbeit zakotvenou již v pracovní smlouvě – v tu chvíli vám může být nařízen.

Jinak obvykle dává souhlas se zkrácenou pracovní dobou zaměstnanecká rada. Pokud ve firmě neexistuje, musí s Kurzarbeit souhlasit každý jednotlivý zaměstnanec, kterého se týká. Jestliže však Kurzarbeit nepřijmete, můžete riskovat výpověď.

POZOR: Pokud vám zaměstnavatel dává podepisovat nějaké dokumenty, dávejte si pozor, ať se opravdu jedná o dodatek ke smlouvě v souvislosti s Kurzarbeit. V žádném případě nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte!

Vztahuje se Kurzarbeit i na pendlery?

Ano, pokud pendler pracuje v pracovním úvazku, kde je povinen odvádět sociální pojištění (a tedy i pojištění pro případ nezaměstnanosti), má nárok na Kurzarbeitergeld stejně jako všichni ostatní zaměstnanci.

PENDLEŘI A KORONAVIRUS: JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO DOJÍŽDĚNÍ ZA PRACÍ DO NĚMECKA?

Kdo nemá nárok na Kurzarbeitergeld?

Nárok nemají pracovníci, kteří pracují na Minijob, protože u tohoto zkráceného úvazku se neplatí pojištění pro případ nezaměstnanosti. Z vyplácení Kurzarbeitergeld jsou vyjmuti také OSVČ.

Co se stane s kontem pracovní doby a dovolenou?

Nevyčerpanou dovolenou z loňského roku si musíte vybrat před začátkem režimu Kurzarbeit. Totéž platí o vyrovnání Zeitkonta na nulu, přesčasy si budete muset vybrat, pokud vaše kolektivní smlouva nestanoví jinak. Informujte se u rady zaměstnanců nebo odborového svazu. Nikdo by vás však neměl nutit jít s Zeitkontem do minusu!

Pokud si vezmete během režimu Kurzarbeit dovolenou, budete za tuto dobu dostávat průměrný plat v plné výši. 

Můžu dostat během režimu Kurzarbeit výpověď?

Ano, můžete. Ačkoliv Kurzarbeit slouží jako ochrana před propouštěním, nelze se výpovědi zcela vyhnout. Pozor na to, že i přes vyhlášení zkrácené pracovní doby musíte chodit do práce, pokud se ve firmě stále pracuje (i když na omezený počet hodin). Pokud do práce nedorazíte a nemáte např. neschopenku, riskujete výpověď.

Výhodou je, že kdo dostal (nebo dal) výpověď, má po dobu výpovědní lhůty nárok na 100 % mzdy, i když mezitím byl vyhlášen Kurzarbeit. A to i v případě, že se ve firmě už vůbec nepracuje.

Co když během Kurzarbeit onemocním?

V zásadě mohou nastat tři situace.

Marodíte již déle než 6 týdnů, tedy vám platí nemocenskou zdravotní pojišťovna. Pokud firma vyhlásí Kurzarbeit, nic se pro vás nemění.

Marodíte kratší dobu než 6 týdnů (tzn. pobíráte 100 % platu od zaměstnavatele), ale onemocněli jste před zavedením Kurzarbeit. Od 1. dne vyhlášení Kurzarbeit budete dostávat pokrácený plat, podle toho, jak se ještě ve firmě pracuje a zbytek ve formě Kurzarbeitergeld – to znamená, že jste na tom úplně stejně jako vaši kolegové. Pokud se již ve firmě nepracuje, dostáváte jen Kurzarbeitergeld.

Onemocníte během Kurzarbeit. Stejná situace jako předešlý případ, ale hned od prvního dne nemocenské dostáváte pokrácený plat + Kurzarbeitergeld podle toho, kolik hodin se ještě ve firmě pracuje.

Po 6 týdnech marodění přejdete klasicky na nemocenskou hrazenou zdravotní pojišťovnou, která se počítá z průměrného platu před vyhlášením zkrácené pracovní doby.

Můžu si během Kurzarbeit přivydělat např. pomocí Minijobu?

V běžné době to není s přivýdělkem při Kurzarbeit tak jednoduché. Jestliže jste již před zavedením Kurzarbeit pracovali na vedlejší činnost, můžete práci vykonávat i nadále a nebude vám Kurzarbeitergeld krácen, pokud si však najdete nový přivýdělek, bude se vám Kurzarbeitergeld o tento nový příjem snižovat.

Během koronavirové pandemie však existuje z tohoto pravidla výjimka, která je platná až do 31. prosince 2021. V tomto období si každý může vzít jeden Minijob k hlavnímu pracovnímu poměru a Kurzarbeitergeld mu nebude krácen (výjimka o systémově relevantních povoláních byla zrušena). Více informací najdete na Minijob Zentrale.

MINIJOB V NĚMECKU: OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním během vyplácení Kurzarbeitergeld?

Zůstáváte pojištění v zákonném zdravotním a nemocenském pojištění, pojištění dlouhodobé péče, důchodovém pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti i v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců.

Jestliže firma funguje a vy chodíte pracovat např. na 4 hodiny denně, bude vám za tuto odpracovanou dobu vyplácena hrubá mzda, ze které zaplatíte standardní odvody. Z Kurzarbeitergeld neodvádíte nic.

Musím Kurzarbeitergeld zdanit?

Ne, z tohoto příspěvku se žádné daně neodvádí. Musíte ho však stejně jako např. nemocenskou nebo dávky v nezaměstnanosti uvést v daňovém přiznání a navýší vám daňový základ. Tím pádem zdaníte svoji mzdu vyšší sazbou daně, protože daň z příjmu v Německu je progresivní.

Jak to funguje v praxi? Podívejte se na příklad. Svůj celkový příjem v roce 2020 byste podle tabulek měli zdanit 21 %. Část roku jste ale pobírali Kurzarbeitergeld, který se připočítává k vašemu platu. To navýší váš daňový základ tak, že podle tabulek ho budete danit 23 %. Tato vyšší daňová sazba se ale použije pouze na vaši mzdu – Kurzarbeitergeld nedaníte, ten je od daně osvobozen. Přečtěte si o tom více.

Pokud jste v roce 2020 pobírali Kurzarbeitergeld ve výši 410 € a více, musíte letos podat daňové přiznání, přestože jste dosud tuto povinnost neměli (např. v daňové třídě 1).

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V NĚMECKU ZA ROK 2020

Zdroj: sachsen.dgb.de, arbeitsagentur.de

Pracujete stále na plný úvazek, nebo už ve vaší firmě zavedli Kurzarbeit? Podělte se o zkušenosti v komentářích.

Newsletter jakdonemecka.cz