Loňský rok byl kvůli pandemii Covid-19 odlišný, i co se týče daní. Povinnost podávat daňové přiznání v Německu bude mít celá řada z vás, kterých se běžně netýká – a to například kvůli pobírání Kurzarbeitergeld. Podívejte se, na co si dát pozor v daňovém přiznání za rok 2020.

Kdo pobíral Kurzarbeitergeld, musí podat daňové přiznání v Německu

Každý, kdo v roce 2020 pobíral Kurzarbeitergeld ve výši 410 € a více, musí odevzdat daňové přiznání v Německu. A to v řádném termínu, do konce července následujícího roku. Jelikož letos vychází 31. července na sobotu, je termín stanoven na 2. srpna 2021.

Na Kurzarbeitergeld se nahlíží jako na náhradu mzdy, ze které se neodvádí sociální pojištění ani daně. Vy tedy z této dávky nezaplatíte žádné odvody, ale navýší vám daňový základ, a tím pádem i daně, protože daň z příjmu je v Německu progresivní (uplatní se tzv. Progressionsvorbehalt).

Kurzarbeitergeld zvyšuje základ daně

Jak to funguje v praxi? Kurzarbeitergeld se připočítá k vaší mzdě za rok 2020 a z toho vyjde celková suma vašich příjmů. Z této sumy se určí základ daně. Od základu daně se odvíjí procentuální sazba zdanění – čím vyšší je váš základ daně, tím vyšší procento daní odvádíte, protože daň z příjmu v Německu je progresivní.

Příklad: V roce 2020 jste celkem vydělali částku, kterou byste podle tabulek měli zdanit 21 %. Část roku jste ale pobírali Kurzarbeitergeld, který se připočítává k vašemu platu. To navýší váš daňový základ tak, že podle tabulek ho budete danit 23 %. Tato vyšší daňová sazba se ale použije pouze na vaši mzdu – Kurzarbeitergeld nedaníte, ten je od daně osvobozen.

Daňové přiznání musíte podávat také v případě, že jste pobírali nemocenskou, Elterngeld apod. Podívejte se na všechny případy, kdy máte povinnost podávat daňové přiznání v Německu.

KURZARBEIT V NĚMECKU: VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Kurzarbeit a přivýdělek z Minijobu – jak ho zdanit?

Řada pracovníků, kteří zůstávali doma na Kurzarbeit, si našli přivýdělek ve formě Minijobu. Běžně to není s přivýdělkem během Kurzarbeit tak jednoduché a výdělek z brigády se musí připočítat ke Kurzarbeitergeld – tzn. Kurzarbeitergeld se krátí.

Během koronavirové pandemie ale vznikla výjimka – i zaměstnanec v Kurzarbeit si mohl přivydělat pomocí Minijobu do 450 €/měsíc a na náhradu mzdy to nemělo žádný vliv (byla zrušena i výjimka o systémově relevantních pracovnících). Tato výjimka platí až do 31. prosince 2021.

Jak tedy vyřešit krátkodobou brigádu v daňovém přiznání? Minijob nemusíte do daňového přiznání vůbec uvádět.

Chcete si podat daňové přiznání v Německu sami? Vyzkoušejte praktickou online aplikaci, která umí daně vypočítat za vás. U každého políčka máte nápovědu, která vás provede vyplněním daňového přiznání krok za krokem. Aplikace je v češtině. Zadejte slevový kupón JAKDONEMECKA10 a do konce července 2021 se vám odečte 10 € sleva. Podejte v aplikaci německé přiznání až čtyři roky zpětně, stačí kliknout na rok 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Daní se Kinderbonus v Německu?

Kinderbonus ve výši 300 € získal každý, kdo měl alespoň jeden měsíc roku 2020 nárok na Kindergeld. Vyplacení příspěvku nezáviselo na výdělku. Od výdělku 68.000 €/rok (pro manžele 136.000 €) se ale část z této částky vrací na daních – pokud váš roční výdělek přesáhl 85.900 €/rok (resp. 171.800 € pro manžele), vracíte celých 300 € na daních.

Kinderbonus ani Kindergeld nemusíte do daňového přiznání uvádět, zápočet probíhá automaticky.

Kvůli trvající pandemii byl schválen Kinderbonus i pro rok 2021.

PŘÍDAVKY NA DĚTI V NĚMECKU 2021 – LETOŠNÍ ZMĚNY A KINDERBONUS

Corona-Bonus v Německu se nedaní

V roce 2020 měl každý zaměstnavatel možnost vyplatit odměnu až 1500 € svým zaměstnancům za to, že firmu podrželi i v těžkých časech pandemie. Výhodou je, že Corona-Bonus do této výše není zatížen odvody pojištění ani daní.

V některých spolkových zemích byl Corona-Bonus zaveden jako povinnost pro zaměstnance ve zdravotnictví či sociálních službách. I tyto povinné bonusy jsou osvobozeny od sociálního pojištění a daní.

Uznatelné náklady – dejte si do nich home office

Během pandemie koronaviru pracuje z domova mnoho zaměstnanců, kde to povaha pozice umožňuje. V určitých situacích si můžete náklady na home office odečíst z daňového základu:

  • zaměstnavatel vám potvrdí, že nebylo možné pracovat ve firmě a že jste pracovali na home office na jeho nařízení,
  • pro home office máte zřízenou zvláštní místnost nebo část bytu, která se využívá z naprosté většiny pro pracovní účely (jako home office tedy nemusí být uznána např. ložnice nebo kuchyňský stůl, protože většinu dne slouží místnost jinému účelu).

Jestliže splníte tyto dvě podmínky, máte možnost dát do daní veškeré náklady na zařízení kanceláře, počítač, tiskárnu a papír, ale také poměrnou část nájmu a elektřiny. Ke všemu musíte mít faktury a doklady. Náklady na home office můžete uplatnit do maximální výše 1250 € jako Werbungskosten.

Nová paušální sazba pro home office

Výše uvedené podmínky nesplňujete? Pak můžete využít ještě paušální sazby pro home office, která byla zavedena pro rok 2020 a 2021. Ta umožňuje dát si home office do daňově uznatelných nákladů, i když jste se pro práci z domova rozhodli dobrovolně nebo nemáte v bytě vyhrazený speciální prostor na práci.

Za každý den na home office můžete uplatnit paušál 5 €. Maximum je stanoveno na 600 € ročně (tzn. 120 dní na home office).

Dny, které jste pracovali na home office, samozřejmě nesmíte započíst do nákladů na dojíždění.

Náklady na telefon a internet v daňovém přiznání

Pro práci z domova je potřeba telefon a internet, také tyto náklady jsou daňově uznatelné. Do daní si ale můžete dát pouze poměrnou část svých účtů za telefon a internet, protože je zřejmé, že je využíváte i k soukromým účelům. Pro stanovení nákladů můžete využít dva způsoby:

  • Paušální náklady ve výši 20 % (maximálně 20 € měsíčně) mohou využít pouze určité profese, jako jsou učitelé nebo obchodní zástupci.
  • Odpočitatelné procento si určíte sami, ale musíte náklady dokázat – vést evidenci pracovních hovorů (Datum, čas, délka, účel) a poté stanovit poměrnou část z celkového účtu. Tuto možnost může využít každý a není zastropována.

Náklady na telefon a internet budou rovněž součástí Werbungskosten.

Nákup roušek nelze dát do mimořádné zátěže, testy ano

Do mimořádné zátěže můžete dát výdaje na zdravotní pomůcky (např. brýle) či rehabilitace, ale musíte prokázat, že výdaje jsou nezbytné a přiměřené. To většinou dokazuje lékařský předpis, ten vám ale na nákup roušek nikdo nevydá. Proto si nákup roušek do výdajů na zdravotní pomůcky dát nemůžete.

Naopak si můžete z daňového základu odečíst náklady na Covid testy, pokud jste si je museli hradit sami a byly podmínkou pro práci v Německu.

Děti v domácí výuce: Je možné odečíst náklady z daní?

Kvůli pandemii nezůstávali v loňském roce doma jen zaměstnanci, ale také děti byly část roku na domácí výuce. Museli jste jim pořídit nový počítač, aby se mohli účastnit online výuky? Bohužel tyto náklady si nemůžete uplatnit jako odčitatelnou položku.

Dávejte si pozor také na to, že jste dostali náhradu mzdy za dobu, kdy jste museli zůstat s dětmi během uzavření škol, školek a jeslí. Toto odškodnění za ztrátu výdělku podle zákona o ochraně infekcí je osvobozeno od daně, ale stejně jako Kurzarbeitergeld podléhá progresivní podmínce. To znamená, že vám bude příspěvek připočítán k platu a zvýší vám daňový základ – tím pádem se může stát, že se posunute do vyššího procentuálního daňového zatížení, protože daň z příjmu v Německu je progresivní.

Pendleři mohou uplatnit náklady na bydlení v Německu

Týkalo se vás uzavření hranic mezi ČR a Německem? Museli jste zůstat bydlet na německé straně, i když běžně do práce dojíždíte? V tom případě si můžete dát do daňového přiznání náklady na ubytování a související služby (elektřina, topení). Budete potřebovat doklady o zaplacení – nájemní smlouvu a fakturu, příp. výpis z účtu, kde je platba za ubytování.

Stejně tak si můžete dát do nákladů extra kilometry, které jste museli dojíždět, pokud byl váš hraniční přechod uzavřen – za tyto dny uvedete délku trasy do práce přes nový hraniční přechod a kilometry navíc si započítáte do nákladů na dojíždění.

Ať už uplatňujete v daňovém přiznání jakékoliv neobvyklé náklady v souvislosti s Covid-19, je dobré napsat do poznámky, proč tomu tak je. Například uvedete, že jste museli dojíždět do práce delší trasu, protože váš hraniční přechod byl od-do uzavřen.

Jde vám ze všech výjimek hlava kolem? Svěřte své daňové přiznání v Německu raději daňovému poradci.

Nejste si jistí, zda musíte podávat daňové přiznání v Německu nebo v ČR? Přečtěte si článek o daňovém rezidenství.

Newsletter jakdonemecka.cz