Jste pendleři? Pracovali jste část roku v Německu a část roku v České republice? Nebo máte dokonce dva příjmy – jeden doma a jeden v zahraničí? Pak se vám hodí vědět, jak se vyznat v pojmech daňový rezident a daňový nerezident. Zároveň se podíváme na to, jak uvádět příjmy z Německa v daňovém přiznání.

Daňový rezident: Co to je?

Daňový rezident je poplatník s neomezenou daňovou povinností. To znamená, že v daném státě daní a uvádí do přiznání své celosvětové příjmy.

Základní pravidlo říká, že osoba je daňovým rezidentem v zemi, kde trvale žije. To ale není tak jednoznačné, pokud jste se vydali za prací do zahraničí. Konkrétní kritéria pro určení daňové rezidence vychází ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi dvěma státy. Tuto smlouvu má Česká republika s Německem podepsanou od roku 1983.

» Projděte si seznam všech států, se kterými má ČR podepsanou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Kritéria pro určení daňového rezidenta jsou:

 • trvalý pobyt nebo stálý byt (včetně pronájmu, důležitý je úmysl trvale se zde zdržovat),
 • středisko životních zájmů (tj. kde máte rodinné a osobní vazby, kde žije vaše rodina),
 • místo, kde se obvykle zdržujete (tj. pobýváte zde minimálně 183 dní v roce),
 • státní občanství,
 • jiná vzájemná dohoda mezi smluvními státy.

Tolik k teorii, ale co konkrétně to znamená pro pracovníky v Německu?

Daňový rezident v ČR nebo daňový rezident v Německu?

Určení daňového rezidenta pro pracovníky v Německu vyplývá ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem a řídí se výše uvedenými kritérii.

Vztahují se na vás pouze některá kritéria? V tom případě musíte postupovat jedno po druhém.

 • Hlavní kritérium je, kde máte stálý byt. V této zemi budete daňovým rezidentem.
 • Pokud máte stálý byt v obou zemích, je rozhodující, kde máte středisko zájmů. Zjednodušeně řečeno – tam, kde žije vaše rodina, jste daňovým rezidentem.
 • Až poslední kritérium je doba, po kterou se v dané zemi zdržujete.

Příklady určení daňové rezidence

Pojďme se podívat na situace, které se nejčastěji mohou týkat českých pracovníků v Německu.

V jaké situaci se nacházím?Kde jsem daňový rezident?
v Německu jsem přihlášený k pobytu
v ČR nemám osobní vazby
daňový rezident v Německu
do Německa jezdím každý den jako pendler
v ČR mám bydlení
daňový rezident v ČR
v Německu jsem přihlášený k pobytu
do ČR pravidelně jezdím, mám tam bydlení a rodinu
daňový rezident v ČR
v Německu jsem byl přihlášený k pobytu
v ČR nemám osobní vazby
po 3 měsících práce v DE jsem se vrátil do ČR
daňový rezident v ČR

Daňový rezident a daňový nerezident – jak na podání daňového přiznání?

Zdá se vám to složité? Teprve se rozehříváme! Pokud máte nějaké aktivity v obou zemích, budete pro jednu vystupovat jako daňový rezident a pro druhou jako daňový nerezident. 

Například pendleři, kteří dojíždí každý den za prací do Německa, jsou:

 • daňovými rezidenty v ČR (protože zde mají středisko zájmů),
 • a zároveň daňovými nerezidenty v Německu (protože zde mají příjmy ze zaměstnání).

POZOR: To, zda jste v dané zemi daňový rezident či daňový nerezident, není rozhodujícím kritériem pro povinnost podat daňové přiznání. Ta je určena především tím, jestli máte v zemi zdanitelné příjmy a dalšími zákonnými podmínkami, které ukládají povinnost podat daňové přiznání.

Obecně platí, že jako daňový rezident máte v dané zemi neomezenou daňovou povinnost. To znamená, že v této zemi musíte v daňovém přiznání (pokud ho podáváte) uvést své celosvětové příjmy.

V zemi, kde jste daňový nerezident (tzn. že zde pracujete, ale nebydlíte), zdaníte pouze to, co si vyděláte na místě. To také uvedete do daňového přiznání (pokud ho podáváte).

Zda máte/nemáte povinnost podávat daňové přiznání, ale závisí ještě na dalších okolnostech a zákonných nařízeních.

Pracuji v Německu – kde mám povinnost podávat daňové přiznání?

Pro přehlednost se podíváme ještě na dvě základní situace, které se týkají českých pracovníků v Německu.

1. Pracuji a bydlím v Německu

Pokud jste se odstěhovali za prací do Německa, máte zde přihlášený pobyt a nachází se zde i vaše středisko zájmů, pak jste daňovým rezidentem v Německu.

1a. Pracuji a bydlím v Německu. Nemám v České republice žádný příjem.

Nemusíte podávat daňové přiznání v ČR. To, zda máte povinnost podat daňové přiznání v Německu, vychází ze zákona. Přečtěte si, kdo má povinnost podat daňové přiznání v Německu.

1b. Pracuji a bydlím v Německu, ale mám v České republice příjem (např. přivýdělek nebo pronájem).

Jako daňový rezident v Německu byste do svého daňového přiznání v Německu uváděli i své české příjmy, pokud máte povinnost ho podat.

Zároveň se stáváte daňovým nerezidentem v ČR. V České republice budete danit pouze své české příjmy. To, zda máte povinnost podat daňové přiznání, vychází ze zákona.

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

2. Pendleři – kde mají povinnost podávat daňové přiznání

U pendlerů je situace o to komplikovanější, že zpravidla podepisují Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu. Díky tomu mají stejné podmínky (např. daňové výhody) jako daňoví rezidenti v Německu, ale při podání daňového přiznání musí uvést nejen německé, ale také české příjmy – i když jsou nulové.

Jako pendler musíte při podání daňového přiznání v Německu předložit dokument EU/EWR Bescheinigung, který vám potvrdí na českém finančním úřadu. Do tohoto dokumentu se uvádí vaše česká adresa a pouze vaše české příjmy (i kdyby byly nulové). Pokud žijete v manželství, tak musíte vyplnit údaje i za svoji druhou polovičku.

2a. Jsem pendler a nemám žádné další příjmy než z Německa.

Ačkoliv jste daňový rezident v ČR, nemusíte podávat daňové přiznání v České republice. Naopak v Německu ho podávat musíte a předložíte k němu EU/EWR Bescheinigung, i když tam uvedete nulový příjem z ČR.

2b. Jsem pendler, ale v České republice mám další příjmy – např. z pronájmu bytu.

Podáte v Německu daňové přiznání a předložíte k němu EU/EWR Bescheinigung, kde uvedete své příjmy z ČR.

Také v České republice podáte daňové přiznání, kde uvedete své české i německé příjmy.

Máte v tom totální guláš? Ani se nedivím. Daně v Německu jsou velmi složité. Na rozdíl od ČR si jen minimum Němců vyřizuje daňové přiznání bez poradce. U pendlerů bych určitě doporučila využít odborníků. Navíc tak budete mít i lepší šanci, že správně uplatníte daňové odpočty a část daní vám vrátí.

Daňové přiznání v ČR – příjmy ze zahraničí

Jak zdanit příjmy z Německa a uvést je do daňového přiznání v ČR? Pro země, se kterými má Česká republika uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, se používají dvě metody:

 • metoda vynětí příjmů s výhradou progrese,
 • metoda prostého zápočtu daně.

Pro příjmy z Německa se využívá metoda vynětí. U této metody se příjmy ze zahraničí nezahrnují do základu daně. Pro výpočet daně se „použije sazba daně z daňového pásma, která odpovídá souhrnu všech vašich příjmů z celého světa“.

Nemůže se stát, že budu platit daně dvakrát?

Díky smlouvě o zamezení dvojímu zdanění nemusíte mít obavy, že byste v ČR danili své příjmy dvakrát. To je výhoda i u ostatních zemí, se kterými má ČR uzavřenou tuto smlouvu.

Ale pozor – to neznamená, že se nemůžete dostat do situace, kdy budete na daních doplácet. Jedině ale do stejné výše daňového zatížení, jako má země, kde jste daňovým rezidentem.

Co to v praxi znamená pro daňového rezidenta v ČR, který pracuje v zahraničí? V podstatě se porovná daň z příjmu, kterou jste zaplatili v zahraničí, s daní, kterou byste ze stejného příjmu odvedli v ČR. Pokud je daň zaplacená v zemi, kde si vyděláváte na živobytí, nižší, rozdíl doplatíte na daních v Česku. Pokud je vyšší, žádné další daně už českému státu odvádět nemusíte.

VÝPOČET ČISTÉ MZDY V NĚMECKU (ROK 2021)

Obraťte se s daňovým přiznáním na odborníky

U každé země byste se měli poradit se zkušeným daňovým poradcem, protože postupy a výpočty mohou být složité a často se zde dělají chyby. Nebo zkuste online aplikaci pro podání daňového přiznání, která vás navede krok za krokem. A když si přesto nebudete vědět rady, na telefonu je připraven proškolený pracovník.

Daň z příjmu v Německu – vrátí mi ji v ČR?

Často tuto otázku pokládají pracovníci, kteří pracovali jen několik měsíců v Německu a poté se vrátili do ČR, kde podávají daňové přiznání. Daně odvedené v Německu vám v České republice nevrátí.

Je to jednoduché: Daně odvedené v ČR vám může vrátit pouze Česká republika. Daně odvedené v Německu vám může vrátit pouze Německo.

Ještě jste se úplně neztratili a jste odhodlaní podat si daňové přiznání v Německu sami? Vyzkoušejte praktickou aplikaci, která umí daně vypočítat za vás. U každého políčka máte nápovědu, která vás provede vyplněním německého daňového přiznání. Aplikace je v češtině. Zadejte slevový kupón JAKDONEMECKA10 a do konce července 2021 se vám odečte 10 € sleva. Podejte v aplikaci německé přiznání až čtyři roky zpětně.

Projděte si ještě další články o daních v Německu:

Newsletter jakdonemecka.cz