Minijob je oblíbený částečný úvazek v Německu, kterým si můžete přivydělat k hlavnímu pracovnímu poměru nebo ho vykonávat samostatně. U minijobu často vznikají nejasnosti kvůli placení pojištění a otázky vyvstávají také v souvislosti s nárokem na přídavky na děti. V následujícím přehledu vám přináším odpovědi na nejčastější otázky ohledně minijobu.

Co je minijob a jak funguje?

Minijob je forma zkráceného pracovního úvazku, který je omezený buď částkou, nebo odpracovanými dny. Existují dva typy:

  • 450-Euro-Minijob: jedná se o přivýdělek, kde si zaměstnanec nesmí vydělat více než 450 € za měsíc. Obvykle pracuje pravidelně – nezáleží na tom, kolikrát týdně nebo měsíčně práci vykonává. Vzhledem k platnosti minimální mzdy smí měsíčně odpracovat maximálně 47,368 hodin (9,50 € × 47,368 = 450 €).
  • krátkodobý minijob (Kurzfristige Minijobs): jedná se o krátkodobý přivýdělek, který je omezen časově. Zaměstnanec nesmí minijob vykonávat déle než 3 měsíce v roce nebo celkem 70 pracovních dní. Nepracuje pravidelně, ale nárazově – měsíční výdělek není omezen.

Oba typy minijobů lze vykonávat pro firmu (Minijobs im Gewerbe) nebo pro soukromou osobu v domácnosti (Minijobs im Privathaushalt) – např. hlídání dětí nebo úklid.

V textu se budu dále věnovat pouze typu 450-Euro-Minijob, při kterém zaměstnanec pracuje pro firmu, protože se jedná o nejoblíbenější způsob přivýdělku. Další informace k ostatním typům najdete na stránkách Minijob Zentrale:

Zajímá vás, jak si hledat práci v Německu? Přehled všech způsobů a zdrojů najdete v článku Kde hledat práci v Německu.

Opravdu si nesmím vydělat měsíčně více než 450 €?

Základní pravidlo je, že výdělek z minijobu nesmí překročit 450 € za měsíc. Z toho lze udělit výjimku, pokud částka nepravidelně přesáhne 450 € měsíčně, ale celkový roční příjem zůstane pod hranicí 5400 €. Nesmí se však jednat o výrazné a pravidelné výkyvy.

Například není možné tři měsíce v roce vydělávat 1500 € a po zbytek roku pouze 100 € – to odporuje povaze minijobu a ačkoliv celkový roční výdělek nepřesahuje 5400 €, nebude tento úvazek jako minijob uznán.

Jestliže si vyděláváte pravidelně mezi 450,01 € a 1300 €, nejedná se o minijob, ale o tzv. midijob. V tom případě odvádíte již zdravotní a sociální pojištění, jejichž sazby jsou však pro zaměstnance s takto nízkým příjmem zvýhodněny. Midijob také podléhá zdanění, avšak kvůli nízkému výdělku budou daně ve většině případů nulové. Oblíbenou kombinací, která je z hlediska odvodů pojištění a daní velmi výhodná, je mít jeden midijob a jeden minijob.

Jak vypočíst svoji čistou mzdu v Německu? Vyzkoušejte kalkulačku čisté mzdy.

Musím se jako Minijobber někde hlásit?

Jakmile Minijobber začne pracovat, musí zaměstnavatel posoudit, zda se jedná o krátkodobý nebo 450-Euro-Minijob. Má povinnost zaměstnance nahlásit na Minijob Zentrale a vypočítat výši jeho odvodů, které za něj bude pravidelně odvádět. V případě zájmu si prohlédněte výši odvodů zaměstnavatele. Jako zaměstnanec se o nic starat nemusíte.

PRÁCE V NĚMECKU: CO JE POTŘEBA ZAŘÍDIT (DOKUMENTY A ÚŘADY)

Liší se práva zaměstnance pracujícího na minijob a klasický úvazek? Mám nárok na minimální mzdu?

Jako Minijobber máte téměř ve všech ohledech stejná práva jako klasický zaměstnanec. To znamená, že s vámi zaměstnavatel nesmí zacházet hůř než se zaměstnancem na plný úvazek. Vztahují se na vás například stejné výpovědní lhůty nebo zákon o minimální mzdě. Všechny podrobnosti si nastudujte na stránkách minijob-zentrale.de.

Odvádím ze mzdy zdravotní a sociální pojištění nebo daně?

Minijob je z velké části bez pojištění. To znamená, že zaměstnanci neplatí pojištění, ale ani z něj nemůžou čerpat výhody. To platí pro zdravotní pojištění i pojištění pro případ nezaměstnanosti – nemáte tedy nárok na žádné dávky, pokud zůstanete bez práce.

Každopádně jste ze zákona povinni být zdravotně pojištěni. Proto se v při práci na minijob musíte pojistit jako samoplátce, nebo být pojištěni v hlavním pracovním poměru, případně v rámci rodinného pojištění.

U 450 € minijobu musíte platit odvody 3,6 % na důchodové pojištění, ale můžete si zažádat o osvobození od této povinnosti. Když si však důchodové pojištění platíte, vzniká vám v Německu nárok na důchod za stejných podmínek jako při klasickém úvazku a mírně se vám navýší jeho budoucí výše. Platbu za vás odvádí přímo zaměstnavatel, vy se nemusíte o nic starat.

Z minijobu neodvádíte žádné daně a nemusíte ho uvádět ani do německého daňového přiznání. Zaměstnavatel za vás odvádí paušální daň, a tím je veškerá daňová povinnost splněna.

DAŇOVÉ TŘÍDY V NĚMECKU

Minijob a nárok na Kindergeld v Německu – mám na něj právo?

Nárok na Kindergeld v Německu mají občané České republiky, kteří jsou v Německu přihlášeni k pobytu. V tu chvíli nerozhoduje, jakou formu pracovního úvazku v Německu vykonávají, nebo zda jsou dokonce nezaměstnaní – na Kindergeld vzniká nárok.

Pokud v Německu máte minijob jako přeshraniční pracovník, neboli pendler a bydlíte v Česku, na Kindergeld máte nárok pouze v případě, že v Německu vykonáváte výdělečnou činnost, ze které odvádíte daň z příjmu. Jelikož z minijobu daň neodvádíte, nemáte na Kindergeld nárok.

Pro koho se minijob hodí?

Minijob je oblíbený druh částečného úvazku v Německu, který využívají především důchodci, studenti a ženy v domácnosti. Ti profitují právě z toho, že nemusí platit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Toho můžete rovněž využít, když pracujete na hlavní pracovní poměr a chcete si ještě pár euro přivydělat.

Pokud nemáte žádný jiný pracovní úvazek, je nutné dávat si pozor na povinné zdravotní pojištění, které musíte odvádět – v tomto případě jako samoplátce nebo v rámci rodinného pojištění.

Podmínky minijobu se liší pro určité skupiny zaměstnanců – například existují výjimky v pravidlech pro studenty, učně, praktikanty, důchodce, nezaměstnané apod. – přečtěte si více informací k výjimkám.

V roce 2017 činil průměrný měsíční výdělek Minijobbera 309 €. Celkem bylo v tomto roce na Minijob Zentrale ohlášeno 11,8 milionů minijobů.

ŽIVOTOPIS V NĚMČINĚ: JAK HO NAPSAT + VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA

Můžu mít více minijobů zároveň?

Jestliže nemáte žádný hlavní pracovní poměr (resp. úvazek, kde odvádíte sociální pojištění), můžete vykonávat více minijobů – váš celkový měsíční příjem však nesmí přesáhnout 450 €. Je-li váš příjem vyšší, začnou všechny vaše přivýdělky podléhat odvodům pojištění a daní.

Pokud máte hlavní pracovní poměr, smíte si jako přivýdělek přibrat pouze jeden 450 € minijob. Jestliže byste přijali ještě další minijob, bude již připočítán k hlavnímu pracovnímu úvazku, a tím pádem z něj budete odvádět pojištění a daně.

Práce v Čechách a minijob v Německu – je to možné?

Minijob můžete v Německu vykonávat, i když máte pracovní poměr v České republice. V případě, že v ČR vykonáváte výdělečnou činnost a odvádíte sociální pojištění, musíte v Německu předložit potvrzení A1.

Pokud si v Německu přivyděláváte pomocí minijobu, ale zůstáváte daňovým rezidentem v ČR, musíte veškeré příjmy ze zahraničí uvést do daňového přiznání v České republice. U příjmů z Německa se použije při výpočtu daně postup o zamezení dvojímu zdanění formou vynětí příjmů.


Jako snad ve všech případech, i u minijobu existuje z těchto pravidel spousta výjimek. Proto si vždy aktuální informace ověřte přímo na portálu Minijob Zentrale.

Máte k minijobu ještě další otázky? Ptejte se v komentářích.

Newsletter jakdonemecka.cz