Hledáte práci v Německu a potřebujete sestavit přehledný životopis v němčině se všemi potřebnými náležitostmi? Tak jste tu správně! Dali jsme pro vás dohromady aktuální informace z německých pracovních portálů a doporučení personalistů, jak správně napsat strukturovaný životopis, když se ucházíte o práci v Německu. Projděte si krok za krokem, jak napsat CV v němčině a stáhněte si vzor životopisu zdarma.

Jak by měl vypadat životopis v němčině?

Životopis (Lebenslauf) je vaše vstupenka k pohovoru a nejdůležitější část vaší žádosti o pracovní místo (Bewerbung). Jedná se o vaši osobní vizitku a základní dokument pro prezentaci vašeho profesního života, který musí zaměstnavatele zaujmout v jedné minutě. V Německu je na něj kladen opravdu velký důraz, proto si s ním dejte práci a vypilujte ho k dokonalosti.

POZOR: Životopis je pouze jednou částí obsáhlé žádosti o práci (Bewerbung), kterou je v Německu zvykem posílat jako odpověď na inzeráty. Projděte si v podrobném článku, co v Bewerbung nesmí chybět.

Životopis v němčině musí být jasný, stručný a přehledný, ale zároveň obsahovat vše důležité o vašich pracovních zkušenostech, vzdělání a znalostech, které jste během kariéry nasbírali. Proto je důležité ho strukturovat tak, aby byly důležité informace viditelné na první pohled.

Životopis by se měl vejít na 1 až 2 strany A4 – prostor rozepsat se podrobněji ke svojí motivaci a dovednostem budete mít v motivačním dopisu (Anschreiben).

Netroufáte si napsat životopis nebo motivační dopis v němčině sami? Získejte životopis v němčině na míru.

Základní rozvržení CV je:

 1. osobní údaje (Persönliche Daten),
 2. pracovní zkušenosti (Berufserfahrung),
 3. vzdělání (Ausbildung),
 4. kurzy a školení (Weiterbildung),
 5. další dovednosti a znalosti (Weitere Kenntnisse).

Pokud ještě studujete, nebo jste čerstvý absolvent, uveďte vzdělání hned za osobními údaji.

Nejdůležitější úkol – nepodceňovat se

Jak už jsme psali v článku 10 tipů, jak najít práci v Německu, my Češi máme v povaze spíše se podceňovat, než se chválit. Při psaní životopisu v němčině na tuto vlastnost zapomeňte. Němci snad mají na tvorbu CV speciální předmět ve škole – když jejich životopis čtete, máte pocit, že se přesně pro tuhle pozici narodili. Ale žádné strachy, zvládnete to taky!

Důkladně si přečtěte pracovní inzerát a vypíchněte všechny relevantní znalosti a dovednosti, které k dané pozici splňujete. A celou dobu myslete na to, že se nesmíte zbytečně podcenit, ale naopak vychválit!

Tím však nemyslíme, abyste v životopisu lhali. To v žádném případě. Popisujte však svoje zkušenosti sebevědomě a s hrdostí, ne se zbytečnou skromností. Zaměstnavatelé to vyžadují.

To platí i pro jazykové dovednosti. Pokud se hlásíte na pozici, kde budete mluvit německy, neuvádějte do CV základní znalost. To totiž znamená, že nejste schopni běžné konverzace a už vůbec ne práce v daném jazyce. Proč omezené znalosti němčiny nemusí být při hledání práce překážkou, se dočtete v článku Práce bez jazyka – najdu ji?

Životopis vždy přizpůsobte konkrétní pozici, neodesílejte hromadně stejnou šablonu na všechny pracovní nabídky. Totéž platí o motivačním dopisu.

Struktura životopisu

Hlavička 

 • Uveďte svoje osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon, e-mail.
 • Dříve bylo v Německu zvykem uvádět také státní příslušnost, rodinný stav nebo počet dětí. Tyto informace jsou nepovinné a nemusíte je zmiňovat.
 • Součástí hlavičky by měla být také profesionální fotografie. Pokud takovou fotku nemáte, použijte klasickou pasovou. Do životopisu v žádném případě nepatří snímky ve slunečních brýlích, s pivem v ruce, selfie nebo skupinová fotka s kamarády. CV bez fotografií nemají v Německu velkou šanci na úspěch.

E-mail mickeymouse@seznam.cz nevzbuzuje velkou důvěru. Pokud podobný e-mail používáte už od střední školy, založte si raději nový e-mail se jménem – nejlépe na mezinárodní platformě gmail.com. S českými poskytovateli se vystavujete riziku, že zaměstnavatel doménu špatně opíše, až vás bude chtít kontaktovat.

Pracovní zkušenosti

 • V němčině se označují jako Berufserfahrung, Beruflicher Werdegang nebo Berufliche Erfahrung.
 • Pracovní zkušenosti řaďte chronologicky od nejnovější (aktuální pozice) po nejstarší.
 • Uvádějte dobu, po kterou jste na pozici působili ve formátu: měsíc/rok – měsíc/rok.
 • Specifikujte svoji pracovní pozici a napište jméno a adresu zaměstnavatele.
 • Ke každé pozici uveďte v bodech svoji pracovní náplň:
  • uveďte zejména činnosti relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte,
  • čím konkrétnější informace zmíníte, tím lépe (nejlepší jsou čísla či jiné úspěchy, kterých jste dosáhli – např. zvýšení obratu nebo zlepšení procesů),
  • pokud jste vedli tým, nezapomeňte uvést, kolik osob.
 • Nejvíce rozvádějte pracovní zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte a poslední pracovní pozici. Pokud se stěhujete za prací do Německa z České republiky, ale kdysi dávno jste již v Německu pracovali, nezapomeňte to zmínit.

V životopisu by neměly být mezery delší než 3 měsíce. Nesnažte se je zamaskovat tím, že budete uvádět pouze rok zaměstnání a vynecháte měsíc. To vzbudí akorát podezření. Pokud jste byli nezaměstnaní nebo dlouhodobě nemocní, uveďte to.

Vzdělání

 • Souhrnně můžete vzdělání označit jako Ausbildung nebo Studium, ale v Německu se často setkáte i s podrobnějším členěním například na Praktika. To vychází z odlišného systému vzdělávání. Pokud chcete zmínit školní praxi bez vytváření speciální kolonky, napište ji pod studium, během kterého jste ji absolvovali.
 • Nejdříve uveďte svoje nejvyšší dosažené vzdělání. Pokud máte vysokou školu, tak případně ještě střední školu.
 • Do CV nepatří základní škola, pokud to není vaše jediné vzdělání.
 • Nezapomeňte uvést roky studia, název školy, obor nebo zaměření studia a zakončení – získaný titul/maturita/výuční list.
 • Pokud jste studium nedokončili, napište ohne Abschluss nebo jen krátce o. A.
 • Velmi důležité je zmínit také studium v zahraničí (zejména v Německu), i kdyby trvalo pouze několik měsíců.
životopis v němčině

Kurzy a školení

 • V současné době je důležité další vzdělávání i po opuštění školy – shrňte absolvované kurzy, školení a certifikáty do části Weiterbildung. Vypovídá to o vaší ochotě na sobě pracovat a dále se rozvíjet.
 • Uvádějte pouze kurzy, které jsou užitečné pro pozici, na kterou se hlásíte.
 • Velkou výhodou je studium němčiny a dalších jazyků – podpořte úroveň svých znalostí certifikátem.

Další dovednosti a znalosti

 • Můžete je uvést souhrnně jako Weitere Kenntnisse nebo vytvořit jednotlivé sekce.
 • Patří sem jazykové znalosti (Sprachen) a jejich úroveň (nezapomeňte uvést češtinu jako svůj rodný jazyk) – buď v mezinárodním jazykovém rámci A1–C2, ale v Německu se častěji udávají slovně:
  • Muttersprache/muttersprachliges Niveau: rodilý mluvčí.
  • Verhandlungssicher in Wort und Schrift: plynulá znalost slovem a písmem.
  • Sehr gute/gute Kenntnisse in Wort und Schrift: velmi dobrá/dobrá znalost slovem a písmem.
  • Grundkenntnisse: základní znalost.
 • Počítačové znalosti se označují jako EDV-Kenntnisse, případně IT-Kenntnisse, Software-Kenntnisse nebo PC-Kenntnisse. Uveďte konkrétní programy, které ovládáte a na jaké úrovni.
 • Do této části patří také řidičský průkaz nebo tzv. soft skills, pokud jsou pro pozici relevantní.

Mám uvádět do životopisu svoje zájmy a koníčky? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Nejlepší je uvádět pouze takové koníčky, jimiž se odlišíte, nebo které prezentují dovednosti relevantní i pro práci – například dobrovolnictví, vedení tanečního kurzu pro děti nebo organizace festivalu ve vaší obci.

Kontrola rodilým mluvčím

Abyste potenciálního zaměstnavatele oslnili svými schopnostmi a dovednostmi, musíte je prezentovat ve spisovném německém jazyce bez pravopisných chyb. Vždy si nechte životopis v němčině zkontrolovat rodilým mluvčím, který odhalí gramatické i stylistické chyby. Jedině tak bude působit váš životopis profesionálně a budete mít šanci ucházet se o kvalifikovanou práci po boku Němců.

Nemáte nikoho, kdo by vám životopis v němčině zkontroloval? Získejte korekturu rodilým mluvčím.

Zakončení a poslání životopisu

Na konec CV v Německu patří datum, místo a váš podpis. Životopis budete nejspíš upravovat ve Wordu, ale jeho konečnou verzi si stáhněte v pdf, aby se nezničilo formátování. Soubor uložte ve formátu Lebenslauf_příjmení_pozice.pdf – například Lebenslauf_Novak_Filialleiter.pdf.

Životopis v němčině: vzor ke stažení zdarma

Teď už víte, co by nemělo chybět v CV, když se ucházíte o práci v Německu. Nejjednodušší je vyplnit ho do připraveného formuláře. Stáhněte si zdarma vzor životopisu v němčině, ať na nic důležitého nezapomenete.

životopis v němčině vzor

Životopis v němčině je pouze jednou částí žádosti o práci v Německu. Jak by měl vypadat motivační dopis a další náležitosti se dozvíte v tomto článku.

S životopisem plným chyb v Německu velkou parádu neuděláte. Chcete pomoct s překladem CV, motivačního dopisu, potřebujete korekturu rodilým mluvčím nebo si nevíte rady s grafickou úpravou CV? Rádi vám pomůžeme!

Pokud se chcete připravit na přijímací pohovor, doporučujeme projít si 50 slovíček a frází pro pohovor v němčině.

Máte zkušenost s výběrovým řízením v Německu? Napište do komentářů.

Newsletter jakdonemecka.cz