Od 1. ledna 2021 jsou dětské přídavky v Německu opět o něco vyšší. K navýšení došlo po dvou letech, naposledy se Kindergeld zvyšoval v roce 2019.

Dětské přídavky z Německa rostou

Zvýšení německých dětských přídavků je jedním z opatření v rámci sociálního balíčku schváleného německou spolkovou vládou.

Od 1. ledna 2021 se německé dětské přídavky zvýšily o 15 € měsíčně na každé vyživované dítě. V praxi to znamená, že na 1. a 2. dítě letos rodiče pobírají měsíčně 219 €, na 3. dítě 225 € a na 4. a každé další dítě 250 € měsíčně.

Kromě přídavků se od nového roku zvýší i Kinderfreibetrag, tedy nezdanitelné minimum. V roce 2020 je na hodnotě 2.586 €, od 1. ledna stoupne na 2.730 €.

Zvýšení nezdanitelného minima i přídavků je součástí tzv. Zweites Familienentlastungsgesetz (Druhého zákona o odlehčení rodin). Zavedení tohoto balíčku do praxe má snížit zatížení daňových poplatníků do výše 12 miliard eur ročně.

Cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi, které mají jen nízké nebo středně vysoké příjmy. Právě rodiče z těchto rodin mají často menší časové kapacity pro zajištění výdělku, protože se starají o děti.

Získejte dětské přídavky z Německa až 6 měsíců zpětně.

Druhé zvýšení přídavků za této vlády

Kindergeld, tedy dětské přídavky z Německa, tato vláda už jednou zvýšila. Konkrétně od 1. července 2019 narostla výše přídavků na 1. a 2. dítě z 194 € na 204 €, na 3. dítě z 200 € na 210 € a na 4. a každé další dítě z 225 € na 235 € měsíčně.

Celkové náklady na financování odsouhlasených sociálních opatření mají být zhruba 200 miliard eur ročně.

V důsledku globální pandemie koronaviru schválila německá spolková vláda i jednorázový bonus příjemcům německých přídavků na děti, tzv. Kinderbonus.

Kinderbonus 2021

V důsledku COVID-19 přijal německý parlament balíček opatření pro konjukturu a budoucnost, který pod názvem Kinderbonus (dětský bonus) stanoví jednorázovou finanční pomoc pro rodinu. V jaké výši je poskytován a za jakých podmínek?

Kdo může získat německý dětský bonus (Kinderbonus)?

Nárok na dětský bonus ve výši 300 eur máte nárok za děti, na které vám alespoň za jeden kalendářní měsíc roku 2020 vznikl nárok na Kindergeld. O tento Kinderbonus nemusíte žádat zvlášť. Stačí, že jste v předmětném období požádali o německé přídavky na děti. Příslušný německý úřad sám prověří splnění podmínek nároku.

V případě vzniku nároku je dětský bonus vyplácen spolu s přídavky na děti. Těm, co již v loňském roce standardně dostávali Kindergeld, byl Kinderbonus 2020 vyplacen ve dvou dávkách v září (200 €) a v říjnu (100 €).

Pokud jste o přídavky na děti z Německa za rok 2020 ještě nepožádali, doporučujeme udělat tak co nejdříve, neboť německý úřad vám je vyplatí nanejvýš 6 měsíců zpětně od podání žádosti. Spolu s doplatkem obdržíte i Kinderbonus.

KINDERGELD – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Dětský bonus z Německa pokračuje i v roce 2021

Jelikož pandemie koronaviru přetrvává i v roce 2021, usnesla se 3. února 2021 německá vládní koalice, že i v roce 2021 vyplatí jednorázový dětský bonus ve výši 150 eur na každé dítě, na které jsou pobírané přídavky na děti. Přesněji řečeno – nárok na Kinderbonus máte za každé dítě, na které vám alespoň za jeden kalendářní měsíc roku 2021 vzniká nárok na Kindergeld.

Vyplacení Kinderbonus 2021 proběhne v květnu 2021 společně s Kindergeld za tento měsíc. Kinderbonus pro děti, u nichž vznikl nárok na přídavky až po letošním květnu, bude vyplacen dodatečně.

Newsletter jakdonemecka.cz