Pokud plánujete vysílat své zaměstnance na stavební práce do Německa, měli byste se seznámit s procesem registrace v německém dovolenkovém fondu Soka Bau. Tento fond hraje klíčovou roli v zajištění nároku vašich zaměstnanců na dovolenou, zejména pokud pracují v oblasti stavebnictví. Zde se dozvíte, jakým způsobem probíhá tento proces a jaké povinnosti na vás čekají.

Co představuje fond Soka Bau?

Německo se vyznačuje specifickým přístupem k nároku na dovolenou pro pracovníky v oblasti stavebnictví. Zde není tento nárok standardně zahrnut v pracovních smlouvách, jak by to mohlo být běžné v jiných odvětvích. Místo toho je nárok na dovolenou řízen a spravován německým dovolenkovým fondem Soka Bau.

Cíl fondu Soka Bau

Důvodem vzniku tohoto fondu bylo zajistit, že zaměstnanci pracující na stavebních projektech neztratí nárok na dovolenou, ať už z důvodu častých změn pracovních míst na staveništích nebo omezení práce během zimních měsíců. Hlavním účelem fondu Soka Bau je tedy garantovat, že zaměstnanci budou mít rovnocenný přístup k dovolené, jaký mají v jiných odvětvích.

Registrace v Soka Bau

Pokud jste zaměstnavatelem, který vysílá své zaměstnance na stavební práce do Německa, nebo jste sami zaměstnavatelem provádějícím stavební práce v Německu, je pro vás povinností registrovat sebe
a své zaměstnance v fondu Soka Bau. Tato povinnost však neplatí pro ty zaměstnavatele, jejichž činnost nesouvisí
s oblastí stavebnictví, například instalatéři nebo elektroinstalatéři.

Jak probíhá proces registrace ve fondu Soka Bau?

Celý proces registrace ve fondu Soka Bau se skládá z několika kroků:

 1. Odeslání přihlášky: Zaměstnavatel musí odeslat přihlášku do fondu Soka Bau před zahájením práce
  v Německu. Přihlášku lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu aev@soka-bau.de, prostřednictvím online formuláře nebo poštou na uvedenou adresu v Německu.
 2. Ověření a přidělení čísla zaměstnavatele: Soka Bau zkontroluje, zda je zaměstnavatel skutečně povinen se registrovat, a poté mu přidělí číslo zaměstnavatele, které bude používat při veškeré komunikaci
  s fondem.
 3. Odeslání příslušných formulářů: Zaměstnavatel je povinen odeslat fondu Soka Bau příslušné formuláře za sebe i za své zaměstnance.
 4. Evidování údajů: Soka Bau pečlivě eviduje všechny doručené údaje.

Chcete pomoci s registrací ve fondu Soka Bau? Vše vám zajistíme.

Povinnosti zaměstnavatele po registraci

Po úspěšné registraci má zaměstnavatel několik povinností:

 1. Měsíční elektronický výkaz: Zaměstnavatel musí pravidelně posílat fondu Soka Bau měsíční elektronický výkaz nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Fond Soka Bau následně prověří tento výkaz a vypočítá nárok na dovolenou pro zaměstnance.
 2. Příspěvky do fondu: Zaměstnavatel je povinen hradit příspěvky do fondu nejpozději do 28. dne následujícího měsíce.

Poskytování dovolené zaměstnancům během práce
v Německu

Během doby, kdy zaměstnavatel poskytuje dovolenou svým zaměstnancům během práce v Německu, je důležité dodržovat tyto kroky:

 1. Poskytnutí dovolené: Zaměstnavatel udělí dovolenou svým zaměstnancům.
 2. Náhrada za dovolenou: Zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům náhradu za dovolenou.
 3. Nahlášení fondu Soka Bau: Zaměstnavatel je povinen nahlásit fondu Soka Bau poskytnutou dovolenou
  v následujícím měsíčním výkazu.

Výše příspěvků do fondu

Zaměstnavatel je povinen odvádět za své zaměstnance příspěvek do dovolenkového fondu ve výši
15,20 % z hrubé mzdy. Je důležité mít na paměti, že zaměstnavatel je také povinen zajistit, že mzda jeho zaměstnanců dosahuje minimální mzdy stanovené zákonem v Německu pro daný rok.

Další ohlašovací povinnosti zaměstnavatele vůči fondu Soka Bau

Kromě registrace a měsíčního hlášení má zaměstnavatel také další ohlašovací povinnosti vůči fondu Soka Bau. Týkají se změn v adrese firmy, právní formě, bankovních údajích, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, odhlášení živnosti, změně adresy zaměstnance a zaměstnávání stážistů.

Potřebujete pomoc s registrací do fondu Soka Bau?

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete asistenci při registraci do fondu Soka Bau, neváhejte se
na nás obrátit. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme konzultaci.

Newsletter jakdonemecka.cz