Řešit výpověď v Německu (Kündigung) není obvykle nic příjemného, a to ani když se pro ni rozhodnete z vlastní vůle. Podívejte se, jaké formální náležitosti je potřeba při výpovědi dodržet a jak to udělat, abyste pracovní poměr ukončili pokud možno v dobrém a bez komplikací.

Výpověď v Německu vs. ukončení pracovního poměru dohodou

Výpověď je jednostranné ukončení pracovního poměru, při kterém se musí dodržet všechny náležitosti – včetně délky výpovědní lhůty. Pokud jste si našli novou práci a potřebovali byste tu současnou opustit rychleji, můžete se zkusit domluvit se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou – k tomu se používá tzv. Aufhebungsvertrag. V tom případě už se ale jedná o dvoustranný akt a s návrhem musí souhlasit obě strany.

Dáte-li klasickou výpověď a nedodržíte výpovědní dobu, můžete dostat smluvní pokutu.

Po ukončení pracovního poměru si nezapomeňte převzít od zaměstnavatele výstupní dokumenty. Budete je potřebovat k podání daňového přiznání, k prokázání dob pojištění či k získání sociálních dávek.

Výpověď ze strany zaměstnance – stáhněte si vzor (Kündigung)

Rozhodli jste se dát výpověď? Pak si pohlídejte, aby dokument obsahoval vše potřebné – nejjednodušší je použít vzor výpovědi v Německu (Kündigung Muster). Jako zaměstnanec nemusíte uvádět důvod, proč chcete výpověď dát.

Na druhou stranu je dobré zachovat si na pracovišti dobré vztahy a to zejména z důvodu budoucího hledání práce. Jestliže jste celou dobu pracovali uspokojivě a vycházeli jste i s vedením firmy, nemá smysl rozházet si to výpovědí. Především pokud jste na dané pozici již delší dobu a budete si hledat práci opět v Německu, počítejte s tím, že bude váš budoucí zaměstnavatel požadovat reference. Proto se vše snažte řešit v klidu a férově.

Na co si dát pozor:

 • Výpověď podávejte vždy písemně.
 • Předávejte ji nejlépe osobně – v tom případě udělejte dvě kopie a jednu si nechte podepsat jako důkaz o jejím předání.
 • Posíláte výpověď poštou? Pak vždy doporučeně! Jedině tak je podle sledovacího čísla zásilka možné vysledovat, kdy zaměstnavatel výpověď obdržel.

Řádná výpověď ze strany zaměstnavatele (Ordentliche Kündigung)

Výpověď ze strany zaměstnavatele je o něco složitější proces, protože ze zákona je zaměstnanec víc chráněný. Firma musí mít pro vaše propuštění řádný důvod a delší jsou i výpovědní lhůty.

Ve zkušební době, která trvá zpravidla 6 měsíců, můžete dostat výpověď bez udání důvodu. Poté již ne – zaměstnavatel musí předložit konkrétní důvod a ten nemůže být libovolný, existují tyto tři oblasti: 

 • provozní důvody (Die betriebsbedingte Kündigung): například když se z organizačních důvodů, insolvence, nedostatku objednávek apod. ruší vaše pracovní pozice,
 • osobní důvody (Die personenbedingte Kündigung): již nadále nejste schopni vykonávat svoji práci například z důvodu nemoci, úrazu nebo ztráty oprávnění (např. když řidič z povolání přijde o řidičský průkaz),
 • chování (Die verhaltensbedingte Kündigung): opětovné pozdní příchody, neomluvená absence, urážka nadřízeného, sexuální obtěžování, požívání alkoholu nebo kouření přes zákaz a další porušení pracovní smlouvy nebo bezpečnostních pravidel na pracovišti.

V posledním jmenovaném případě je důležité, že výpověď musí být přiměřená – to v praxi znamená, že pokud se dopustíte takového prohřešku poprvé a není příliš závažný, měli byste nejdřív dostat jen napomenutí (Abmahnung). 

Výpověď musíte dostat písemně a platí okamžikem předání (doručení). Je to jednostranný akt, proto ji nemusíte podepsat, a přesto je platná. Při osobním předání slouží podpis pouze jako důkaz o doručení. Nepokoušejte se výpovědi vyhnout ani tím, že si odmítnete převzít dopis, jestliže vám ji firma pošle poštou. Počítá se i pokus o doručení.

Buďte na pozoru, když nemluvíte dobře německy a zaměstnavatel urputně trvá na vašem podpisu výpovědi – mohlo by se totiž stát, že vám nedává podepsat výpověď, ale dohodu, kde mohou být uvedeny jiné podmínky a kratší lhůty. Než cokoliv podepíšete, nechte si text raději přeložit.

Okamžitá výpověď v Německu (Außerordentliche Kündigung)

Při závažném porušení pracovní smlouvy nebo vážném prohřešku si můžete vysloužit okamžitou výpověď. U okamžité výpovědi nemusí být dodržena výpovědní lhůta, letíte takzvaně na hodinu.

K důvodům pro okamžitou výpověď patří například:

 • trestný čin (krádež, podvod, korupce, zpronevěra),
 • vážná urážka nadřízeného,
 • sexuální obtěžování,
 • poškození dobrého jména firmy (pozor například na komentáře na FB),
 • vyzrazení obchodního tajemství.

K okamžité výpovědi může zaměstnavatel přistoupit také v případě, že jste se již opakovaně dopustili porušení pracovní smlouvy a dostali jste napomenutí.

V Německu se často můžete setkat s tzv. Freistellung – nepleťte si to s okamžitou výpovědí. V případě Freistellung vám opravdu firma řekne, že se máte hned sbalit a odejít, ale je dodržena výpovědní lhůta. To znamená, že budete doma, ale budete pobírat i nadále plat.

Dostat v Německu okamžitou výpověď můžete pouze ze závažných důvodů, proto máte-li jakékoliv pochybnosti, je dobré obrátit se na právníka, aby oprávněnost výpovědi přezkoumal.

Výpovědní lhůta v Německu (Kündigungsfrist)

Výpovědní lhůta v Německu je určena několika způsoby. V první řadě je dána zákonem, ale může být ještě delší – přednost má ujednání ve vaší pracovní smlouvě nebo tarifní smlouvě odvětví. Smluvní výpovědní lhůta však nikdy nesmí být kratší, než je ta zákonná.

Zákonná výpovědní lhůta v Německu funguje na jednoduchém principu:

 • pro zaměstnance je vždy stejná – po skončení zkušební doby je to 1 měsíc,
 • pro zaměstnavatele platí, čím déle ve firmě pracujete, tím je delší.

Odlišná výpovědní lhůta platí během zkušební doby. To je pro obě strany stejná, dva týdny k libovolnému dni. Navíc během zkušební doby nemusí zaměstnavatel udávat žádný důvod výpovědi.

Zákonná výpovědní lhůta zaměstnance
Doba trvání pracovního poměruVýpovědní lhůta
0–6 měsíců2 týdny k jakémukoliv dni
více než 6 měsíců4 týdny, k 1. nebo 15. dni v měsíci
Zákonná výpovědní lhůta zaměstnavatele
0–6 měsíců2 týdny k jakémukoliv dni
6 měsíců až 2 roky4 týdny, k 1. nebo 15. dni v měsíci
víc než 2 roky1 měsíc ke konci kalendářního měsíce
víc než 5 let2 měsíce ke konci kalendářního měsíce
víc než 8 let3 měsíce ke konci kalendářního měsíce
víc než 10 let4 měsíce ke konci kalendářního měsíce
víc než 12 let5 měsíců ke konci kalendářního měsíce
víc než 15 let6 měsíců ke konci kalendářního měsíce
víc než 20 let7 měsíců ke konci kalendářního měsíce

V pracovní smlouvě může být dána výpovědní lhůta ještě delší než zákonná, ale v tom případě to často platí i pro zaměstnance. Tím se stírá jeho výhoda, která vyplývá ze zákonného ujednání – tedy že zaměstnanec je chráněn déle (pokud ve firmě pracuje několik let), zatímco on sám se může ze smlouvy vyvázat během jednoho měsíce.

Stejný termín pro obě strany se zdá na první pohled spravedlivý, ale pro zaměstnance je to velká nevýhoda – především v situacích, kdy dostane nabídku z jiné firmy. Jedinou možností je zkusit se se zaměstnavatelem domluvit na výpovědi dohodou.

Zajímají vás další informace, jak se pracovní záležitosti v ČR a Německu liší? Vše důležité najdete na jednom místě v praktické příručce – Jak začít v Německu od nuly.

Pozor na výpověď během pracovní neschopnosti

Na rozdíl od České republiky v Německu můžete dostat výpověď i během toho, co jste na nemocenské. Jestliže váš pracovní poměr skončí ještě během trvání pracovní neschopnosti, neztrácíte nárok na vyplácení nemocenské, ale tuto povinnost přebírá od zaměstnavatele zdravotní pojišťovna.

Více o tom, za jakých podmínek můžete dostat výpověď během nemocenské, se dočtete zde.

životopis v němčině

Co dělat, když je výpověď neoprávněná?

Každý, kdo obdrží výpověď, by ji měl pečlivě zkontrolovat, protože na zaměstnance se vztahuje tzv. ochrana před výpovědí na základě zákona Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Právě ten udává, že výpověď můžete dostat jen z výše jmenovaných důvodů, tedy provozních nebo osobních důvodů, či kvůli chování.

Tato zákonná ochrana má podmínku – být zaměstnán u firmy alespoň 6 měsíců bez přerušení (tedy platí po uplynutí zkušební doby). Není relevantní, zda jste zaměstnáni na plný nebo částečný úvazek. Tento zákon neplatí pro společnosti s méně než 10 zaměstnanci, tam je právní úprava benevolentnější.

Pro určité skupiny platí ještě zvláštní ochrana před výpovědí – Sonderkündigungsschutz. Sem patří například:

 • těhotné ženy (na základě zákona Mutterschutzgesetz (MuSchG)) – jsou chráněny před propuštěním od začátku těhotenství až do čtyř měsíců po porodu. To platí bez ohledu na délku pracovního poměru a velikost společnosti
 • těžce postižení – smí být propuštěni jen se souhlasem příslušného integračního úřadu
 • členové odborů a další.

Domníváte, že jste byli propuštěni neoprávněně? Pak musíte podat žalobu k pracovnímu soudu do 3 týdnů od obdržení výpovědi. Tuto lhůtu musíte bezpodmínečně dodržet, protože jinak nebudete mít šanci spor vyhrát – po třech týdnech již nemůžete důvody pro propuštění napadnout.

Přihlášení na úřad práce – pozor na Arbeitsamt Sperre

Máte německou adresu? Pak musíte obdržení výpovědi hlásit na úřadu práce nejpozději 3 měsíce před ukončením pracovního poměru (pokud máte kratší výpovědní lhůtu, tak do 3 dnů po obdržení výpovědi). To provedete telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Po uplynutí výpovědní lhůty se pak musíte nejpozději první den nezaměstnanosti hlásit na Agentur für Arbeit osobně. Zjistěte, co budete potřebovat s sebou. To jsou základní dvě podmínky pro to, abyste řádně obdrželi podporu v nezaměstnanosti.

Podali jste výpověď sami a máte již novou práci? Za těchto okolností to není nutné hlásit – pouze když vám vznikne mezera. Jedině tak za vás bude řádně uhrazeno zdravotní pojištění.

V zásadě má každý, kdo pracoval v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců v kuse a platil řádně sociální pojištění, nárok na podporu v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld). Ale pozor na krácení dávek v nezaměstnanosti – tzv. Arbeitsamt Sperre. To může trvat až 12 týdnů a dochází k němu zejména z těchto důvodů:

 • Výpověď jste podali vy jako zaměstnanec.
 • Dostali jste okamžitou výpověď nebo výpověď z důvodu chování.
 • Podepsali jste výpověď dohodou.
 • Nenahlásili jste se na úřadu práce včas jako nezaměstnaní.
 • Odmítáte nabízenou práci od ÚP, nepřišli jste na schůzku nebo se nesnažíte najít novou práci.

Pendleři by se měli hlásit na český pracovní úřad – nejlépe již s potvrzeným formulářem PD U1. Nezapomínejte také na to, že v tomto případě vám končí nárok na Kindergeld – neprodleně oznamte ztrátu zaměstnání na příslušné Familienkasse. Bližší informace o tom, jak je to s převodem dávek do ČR, najdete na webu europa.eu.

Pusťte se do hledání práce v Německu s novým životopisem – kvalitní CV zvýší vaše šance ve výběrovém řízení. >>>

Newsletter jakdonemecka.cz