Německo nabízí kromě kvalitního vzdělání i řadu příležitostí, které propojují studium se zaměstnáním. Stáže ve firmách jsou běžnou součástí studia a absolventům se tak snáze zpřístupní pracovní trh. Marek studoval v Německu rok na střední škole a následně u našich západních sousedů získal i vysokoškolský diplom. Jak mu to pomohlo se získáním práce? A jak hodnotí svůj život v Německu po 10 letech? Dozvíte se v rozhovoru.

Marku, jak dlouho už v Německu vlastně žiješ?

V Německu žiju prakticky od maturity, to znamená od roku 2010. Během střední školy jsem byl v Německu také na ročním stipendijním pobytu. Celkově tedy přibližně okolo 10 let.

Nicméně musím konstatovat, že jsem během této doby strávil také značnou část času cestováním různě po světě a také doma v ČR.

Už na střední škole ses rozhodl, že strávíš rok studiem v Německu. Bylo to v tu dobu tvoje rozhodnutí, nebo tě spíš postrčili rodiče? Myslíš, že pokud by nebylo tohoto prvního impulzu, zaválo by tě to k našim západním sousedům tak jako tak?

Rok na střední škole v Německu bylo moje osobní rozhodnutí. Rodina mě nicméně plně podporovala.

Pokud bych tehdy do Německa nešel, tak bych zcela jistě dnes nepracoval tam, kde pracuji. Myslím, že bych zřejmě skončil v Praze anebo možná pravděpodobněji jinde v zahraničí.

8 VĚCÍ, KTERÉ MĚ PŘEKVAPILY NA ŽIVOTĚ V NĚMECKU

Jak jsi vnímal studium na vysoké škole v Německu? Doporučil bys ho dnešním maturantům? Mohl bys ho absolvovat, i kdybys neuměl německy?

Studium na vysoké škole v Německu jsem od počátku vnímal jako obrovskou životní výzvu a šanci posunout se zase někam dál. Měl jsem možnost poznat spoustu zajímavých lidí z celého světa s různými životními zkušenostmi. Univerzita nabízela mimo kvalitní vzdělání spoustu dalších aktivit a možností, které dle mého názoru na univerzitách v ČR nejsou tak rozšířené. Proto bych studium v Německu určitě doporučil i dnešním maturantům.

Co se týče jazyka, tak velmi dobré základy němčiny, nebo velmi silná vůle se jazyk naučit jsou dle mého názoru nutné.

Momentálně v Německu pracuješ už třetím rokem. Jakým způsobem jsi našel v Německu práci? V jakém oboru působíš?

V současné době pracuji pro firmu, která finančně podporovala stipendijní program, přes který jsem byl v Německu již na střední škole. Od té doby jsem byl s firmou v neustálém kontaktu.

Absolvoval jsem zde různé praxe, zahraniční stáže, napsal svoji diplomovou práci a poté nastoupil na pozici junior projektového manažera v IT.

Po tolika letech v Německu už mluvíš perfektně německy. Myslíš, že ti to pomohlo zapadnout lépe do pracovního kolektivu? Jak vnímáš vztahy s německými kolegy? A jak bys zhodnotil celkové začlenění do společnosti?

Určitě. Jazyk je absolutní základ, pokud se chce člověk integrovat jak v osobním, tak i v profesním životě. S německými kolegy mám velmi dobré vztahy. U nás ve firmě pracují lidé z více než 50 zemí světa. Je zde také mnoho Čechů. Jsme mezinárodní firma a zaměstnanci různých národností se vzájemně respektují.

Co se týče integrace do společnosti, tak si myslím, že místní společnost je velmi otevřená a já se cítím být její součástí.


ROZHOVOR: MÁM POCIT, ŽE TADY LIDÉ NEJSOU TAK NEGATIVNÍ

Německy neumíte? Podívejte se, co všechno byste měli zvážit, než začnete hledat práci v Německu bez jazyka.

Žiješ ve Weidenu, kousek od českých hranic. Jak vnímáš životní styl v Německu v porovnání s Českem? Co se ti na Němcích líbí a co ti naopak vadí?

Obecně se dá konstatovat, že Německo je výborně fungující země. Je zde výborná infrastruktura, kvalitní zdravotnictví a velmi dobrý systém vzdělávání. Německo také nabízí skvělé pracovní příležitosti. Je zde o dost vyšší průměrná životní úroveň. To vše se promítá do životního stylu.

Na druhou stranu je skoro vše regulované. Nato si člověk musí zvyknout. V porovnání s ČR jsou např. v neděli zavřené všechny obchody, včetně potravin. Obecně jsou otevírací doby obchodů kratší, protože se stát snaží více chránit zaměstnance a jejich rodinný život.

Dále existuje mnoho dalších předpisů a regulací, které existují v některých případech i v ČR, ale jejich dodržování u nás není tolik kontrolováno. Příkladem může být osvětlení a helma pro cyklisty nebo jízda na kole jen do 1,6 promile alkoholu v krvi. To je v německých městech po večerech velmi často kontrolované. Často se pokutuje taky nedodržování odstupu při jízdě na dálnici atd.

Osobně jsem velmi spokojený s infrastrukturou pro sportovní aktivity. Dále se mi líbí centra měst, kde jsou hezké kavárny, restaurace a obchody. Život se v Německu více koncentruje do středu měst spíše než do nákupních center.

Jak podle tebe Němci vnímají Čechy nebo Českou republiku? Setkal ses někdy s negativními poznámkami na svůj původ?

Do určité míry nás Němci vnímají jako zemi méně rozvinutou s nižší životní úrovní. Zároveň nás ale respektují a vnímají naši šikovnost a kreativitu, která Němcům občas chybí. Také ve sportu (např. v hokeji či tenise) zůstáváme pro Německo velmi respektovaným soupeřem.

Dosud jsem se osobně s žádnými výslovně negativními poznámkami na svůj původ nesetkal. Myslím si, že k ním není ani žádný důvod.

Plánuješ se v Německu usadit natrvalo nebo se chceš spíš vrátit do ČR – a proč?

V ČR mám celou svoji rodinu a většinu dobrých přátel. Nicméně moje současná práce mě baví a nabízí mi spoustu nových možností a potenciál se i dále rozvíjet. V krátkodobém horizontu tedy neplánuji žádné změny. Nicméně uvidíme, jak se vše vyvine.


ZDRAVOTNÍ SESTRA V NĚMECKU: UŽ NIKDY BYCH SE DO ČR PRACOVAT NEVRÁTILA

Pokud bys měl jmenovat tři největší výhody a nevýhody práce a života v Německu, jaké by to byly?

Výhody:

+ perfektní infrastruktura ve sportu, vzdělávání a zdravotnictví

+ velmi dobré pracovní podmínky

+ dobře fungující stát

Nevýhody:

dialekty v němčině

– vyšší míra regulace

– vyšší životní náklady

Co bys doporučil někomu, kdo uvažuje o stěhování do Německa za prací?

Myslím si, že kvalitní základy němčiny velmi usnadní a urychlí integraci ve společnosti. Dále bych doporučil se začlenit do nějakého sportovního klubu. Jakmile si člověk vytvoří dobré přátelé, tak jde vše daleko lépe.


Další rozhovory a příběhy ze života v Německu najdete v rubrice Německo očima Čechů.

Chtěli byste se podělit o svoje zkušenosti s prací a životem v Německu? Tak mě neváhejte kontaktovat, stále hledám nové osobnosti pro rozhovory. 

Newsletter jakdonemecka.cz